Izba Architektów - strona główna

Konkurs na plac Jagielloński w Radomiu

Prezydent Radomia ogłosił konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania Placu Jagiellońskiego.

Teren jest położony w granicach trzech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Centrum Północ”, „ Plac Jagielloński”, „Kilińskiego-Witolda”. Prace konkursowe mają stanowić materiał analityczny do aktualizacji tych planów miejscowych.

Plac Jagielloński w obecnej chwili jest terenem zaniedbanym przestrzennie, funkcjonalnie i technicznie - zatracił charakter placu miejskiego i miejsca wypoczynku. W otoczeniu widoczny jest chaos przestrzenny. W odczuciu mieszkańców miejsce to wymaga uporządkowania.

Urząd miejski określił wytyczne projektowe do konkursu, zgodnie z którymi powierzchnia placu ma być jednopłaszczyznowa, ma być uwzględniona mała architektura, oświetlenie, zieleń, może się też znaleźć element wodny, a na pewno przewidziane musi być usytuowanie w tym miejscu pomnika św. Kazimierza Jagiellończyka - patrona miasta.

Na nagrody w konkursie miasto przewiduje wydatkować 25 tys. zł. Z tego pierwsza nagroda ma wynieść 10 tysięcy, druga i trzecia - odpowiednio 9 i 6 tysięcy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 7 listopada 2011. Natomiast termin składania prac konkursowych upływa 20 lutego 2012.


Załączniki: