Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 17.05.2010 | Aktualizacja: 11.12.2018, 16:09:51

Struktura Izby Architektów RP

Kadencja 2018-2022

Schemat organizacyjny

Krajowa Rada Izby Architektów

 • Małgorzata Pilinkiewicz - Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
 • Piotr Andrzejewski
 • Dominik Banaszak
 • Borys Czarakcziew - Wiceprezes ds. zagranicznych Krajowej Rady Izby Architektów RP
 • Ryszard Comber
 • Wojciech Gęsiak - Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
 • Wojciech Gwizdak - Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP
 • Piotr Franta
 • Grzegorz Jachym
 • Łukasz Krawontka
 • Anna Kulińska
 • Mariusz Szabłowski
 • Piotr Żabicki - Skarbnik Krajowej Rady Izby Architektów RP

Krajowa Komisja Rewizyjna Izby Architektów

 • Paweł Filipowicz - Przewodniczący
 • Piotr Then - Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
 • Leszek Horodyski - Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej
 • Dariusz Anisiewicz
 • Marek Pelc
 • Roman Wieszczek
 • Marek Zajączkowski

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów

 • Małgorzata Włodarczyk - Przewodnicząca
 • Andrzej Nowak - Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji kwalifikacyjnej
 • Jolanta Zdziech-Naperty - Sekretarz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
 • Paweł Czajka
 • Andrzej Duda
 • Zbigniew Kowalewski
 • Leszek Link
 • Stanisław Łapieński-Piechota
 • Jacek Nawrocki
 • Anna Pawlicka-Zabojszcz
 • Alicja Strojny
 • Jerzy Uścinowicz
 • Włodzimierz Wilczewski

Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów

 • Piotr Biliński - Przewodniczący
 • Mikołaj Kołacz - Wiceprzewodniczący KSD
 • Marek Witkowski - Wiceprzewodniczący KSD
 • Jan Okowiński - Wiceprzewodniczący KSD
 • Andrzej Klimiuk - Sekretarz KSD
 • Zofia Brzykczyk-Lenartowicz
 • Maciej Ciszkowski
 • Aleksander Furmanek
 • Tomasz Grzelakowski
 • Aleksandra Heine
 • Krystyna Kakareko
 • Krzysztof Kobielski
 • Małgorzata Kruszko-Szotyńska
 • Wiesław Krzyk
 • Kazimierz Łatak
 • Zenon Nowacki
 • Stanisław Przytuła
 • Małgorzata Rudnicka-Kurzeja
 • Monika Szewczyk
 • Przemysław Wierzbicki
 • Jerzy Wróbel
 • Hanna Zamorska

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 • Maria Jankowska-Olbratowska

Nowowybrana Rada Krajowa i krajowe organy IARP mają 14 dni na ukonstytuowanie się.