Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 15.05.2010 | Aktualizacja: 07.01.2014, 23:47:17

Śląska Okręgowa Izba Architektów

Śląska Okręgowa Izba Architektów
ul. 3-go Maja 11
40-096 Katowice
tel.: (0-32) 25-30-127
fax: (0-32) 25-30-682
e-mail: slaska@izbaarchitektow.pl
www: slaska.iarp.pl

Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów

Małgorzata Pilinkiewicz (od 15.11.2013r.) przewodniczący
Michał Buszek (26.03.2010-20.09.2013)
przewodniczący
Piotr Średniawa (od 03.12.2013) wiceprzewodniczący
Henryk Zubel (od 03.12.2013) wiceprzewodniczący
Piotr Fischer (26.03.2010 - 3.12.2013) wiceprzewodniczący
Aleksander Skupin (26.03.2010 - 3.12.2013) wiceprzewodniczący
Stanisław Nestrypke (od 3.12.2013) sekretarz
Jacek Niedźwiedzki 26.03.2010r. - 3.12.2013) sekretarz
Danuta Fredowicz (od 3.12.2013) skarbnik
Stanisław Podkański (26.03.2010 - 3.12.2013) skarbnik
Piotr Fischer członek
Andrzej Grzybowski członek
Zbigniew Jędrzejkiewicz członek
Stanisław Podkański członek
Aleksander Skupin (do 18.12.2013) członek
Jerzy Stożek członek
Jacek Kuś (26.03.2010 - 3.12.2013) członek

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Wojciech Podleski przewodniczący
Jan Pallado członek
Maciej Piwowarczyk sekretarz
Stanisław Rostkowski członek
Jerzy Witeczek członek
Krzysztof Gasidło z-ca przewodniczącego
Michał Tomanek członek
Zygmunt Konopka członek

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Piotr Then przewodniczący
Wojciech Małecki członek
Aleksandra Nurek sekretarz
Józef Pałeszniak z-ca przewodniczącego

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Teobald Jałyński przewodniczący
Teresa Eder z-ca przewodniczącego
Jarosław Jakóbek członek
Zdzisław Męczarski
członek
Włodzimierz Jędrzejczak członek
Krzysztof Kałużny członek
Zbigniew Komusiński członek
Mikołaj Machulik sekretarz
Małgorzata Pilinkiewicz (do 15.11.2013r.) z-ca przewodniczącego
Jolanta Singer-Zemła członek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Janusz Grychowski rzecznik