Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 12.11.2020 | Aktualizacja: 12.11.2020, 15:26:45

Konwent Przewodniczących Izb Okręgowych Izby Architektów RP

Konwent Przewodniczących został powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Izby Architektów w 2002 roku, celem koordynacji działań rad okręgowych oraz pełnej wymiany informacji o prowadzonych pracach i podejmowanych decyzjach. Wprawdzie nie ma mocy uchwałodawczej, ale z czasem stał się agendą ważnych dla środowiska spraw, rozwiązań i wypracowanych w dyskusjach poglądów. Odbywa się z częstotliwością raz na kwartał, każdorazowo w innej izbie.

Organizatorem listopadowego Konwentu jest Krajowa Izba Architektów RP.

Partner Wydarzenia