Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 05.10.2020 | Aktualizacja: 05.10.2020, 20:58:58

5 października - Światowy Dzień Architektury

W Światowym Dniu Architektury, architekci na całym świecie mają obowiązek przypomnieć
o roli Architektury dla jakości środowiska zbudowanego i zrównoważonego rozwoju.
Wyjątkowość Architektury polega na tym, że jest konieczna, niezbędna, bez niej nie da się żyć. Takie jej postrzeganie determinuje jednocześnie rolę architekta jako osoby, która wpływa - niemal każdym swoim twórczym działaniem - na jakość przestrzeni, kulturę, estetyczne postawy - czyli codzienne życie społeczeństwa.

Standard dostępności, ekologia, jakość życia, kultura, dziedzictwo, środowisko - to wartości które łączą przeszłość i przyszłość. Podpisując przez Ministrów Kultury UE w 2018 r. deklarację z Davos Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy, przyjęliśmy zobowiązania dla naszego zawodu przypominające, że: -Projektowanie przestrzeni zabudowanej, związek pomiędzy obiektami a ich otoczeniem zbudowanym przez człowieka, jak i naturalnym, spójność przestrzenna, skala, materiałowość: to czynniki mające bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. [...]. Wysokiej jakości Baukultur spełnia tym samym nie tylko funkcjonalne, techniczne i ekonomiczne wymagania, ale zaspokaja również ludzkie potrzeby społeczne i psychologiczne. - Słowa te dawno nie brzmiały tak aktualnie jak w obecnej sytuacji. Pandemia koronawirusa, spowodowała, że spędzamy więcej czasu w naszych domach, zmieniła nawyki społeczne i przestrzenne oraz ujawniła, że kryzysy dotykają wszystkich. Przypomina nam również jak ważne jest dobre środowisko zabudowane i dobrej jakości architektura, dla ochrony naszego zdrowia i poprawy warunków życia.

Zadania jakie ujawniły się w wyniku kryzysu Covid19 nie są tylko na dziś, lecz będą aktualne również po przezwyciężeniu pandemii i przygotowaniu reakcji na kryzys gospodarczy, będący jej konsekwencją. Nadal konieczne będzie stawienie czoła wyzwaniom społecznym i klimatycznym, które stopniowo obniżają jakość naszego życia. Potrzebna jest transformacja naszych miast, budynków i domów. Większość z nich została zbudowana w oparciu o styl życia, który już nie jest aktualny, zużywając zasoby naturalne, o których wiemy, że są ograniczone i że nie możemy ich zmarnować. Ich aktualizacja, aby pomóc w budowaniu lepszej przyszłości, będzie pilnym wspólnym wyzwaniem w nadchodzących latach. Jest to jeden z najważniejszych priorytetów w pracy architektów w Europie. To właśnie teraz mamy wielką szansę przywrócić rolę dobrej architektury postrzeganej jako podstawowy warunek jakości życia. Wymaga to zaangażowania wielu środowisk  architektów, urbanistów, inżynierów, środowiska akademickiego, władz, społeczeństwa.

Istotnym zadaniem i wyzwaniem dla naszego środowiska w Polsce jest również zadbanie, aby pośpiech w realizacji inwestycji, sytuacja gospodarcza i zmiany warunków pracy nie spowodowały utraty jakości architektury. Nie można bowiem nadal wykorzystywać tych samych mechanizmów gospodarczych, wymuszających często skrócenia czasu wykonywania projektu lub stosowania kryterium konkurencji najniższej ceny, powodujący trwały spadek jakości otaczającej nas przestrzeni, z wymierną stratą dla przyszłych pokoleń.

W Światowym Dniu Architektury, jako architekci, potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz społeczeństwa i determinację, aby pomóc w poprawie jego dobrobytu i równowagi środowiskowej, poprzez modernizację  naszego kraju, promowanie jakości projektów, rewitalizacji miast i dostępu do mieszkań. Wymaga to regulacji prawnych i ekonomicznych z przyzwoitymi i odpowiednimi warunkami zawodowymi, które pozwolą nam przyczynić się do najwyższego potencjału Architektury, gwarantującego dobrobyt, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim ludziom poprzez poprawę jakości środowiska zbudowanego.

Wraz z życzeniami powodzenia i sukcesów w pracy, w imieniu Krajowej rady Izby Architektów RP życzę przede wszystkim zdrowia, sił i wytrwałości

 

 Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP,

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP


Załączniki: