Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.05.2019 | Aktualizacja: 20.05.2019, 19:07:29

Zawiadomienie o XIII Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszam Koleżanki i Kolegów Delegatów na XIII Sprawozdawczy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2019 r. (piątek, sobota) w siedzibie Izby Architektów RP, przy ulicy Stawki 2A w Warszawie.

Komplet materiałów zjazdowych zostanie przekazany w terminie zgodnym z Regulaminem.

Przypominamy, że uczestnictwo Delegatów w Zjeździe jest zarówno przywilejem jak i obowiązkiem wynikającym z § 4 ust 1 zdanie drugie Regulaminu.

Partner Wydarzenia

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP