Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 28.03.2019 | Aktualizacja: 28.03.2019, 19:19:37

Wznów ubezpieczenie OC zawodowe!

Większość architektów zdążyła już przywyknąć do tego, że w kwietniu muszą złożyć wniosek o obowiązkowe OC zawodowe. 

Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne? Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony. To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zaloguj się do systemu IARP i złóż wniosek >>

Prawnik dla architekta
W tym roku na wniosek IARP ubezpieczyciel przygotował kilka nowych możliwości rozszerzenia OC obowiązkowego. Najważniejsze to ubezpieczenie ochrony prawnej. Jest to rozwiązanie, które ma pomóc architektom w sytuacji powstania roszczenia lub prawdopodobieństwa jego powstania. Usługa obejmuje ochronę praw architekta w zakresie prawa cywilnego, karnego oraz dyscyplinarnego. Zawiera pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez adwokatów i radców prawnych, honorariówrzeczoznawców i biegłych sądowych, a także opłaty sądowe i skarbowe.

Ochrona także w życiu prywatnym
Kolejna nowość to ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Jeśli architekt wyrządzi szkodę osobie trzeciej, jej roszczenie zostanie pokryte do sumy 15 tys. zł. Co ważne, rozszerzenia zakresu obowiązkowego OC nie oznaczają podniesienia składki. Architekci zapłacą za tyle samo co rok temu. PZU utrzymało także zniżki, które obowiązywały w latach poprzednich, nawet do 25%. 
Warto też odnotować, że w tym roku architekci będą mogli ubezpieczyć się w OC obowiązkowym nawet na 500 tys. euro, czyli na o 100 tys. więcej niż to było możliwe dotychczas. 

Pełną ochronę gwarantuje OC pracowni
OC pracowni architektonicznej i projektowej jest ważne przy wykonywaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej z udziałem podwykonawców. Duża część szkód powstaje w wyniku błędów popełnionych przez branżystów, za które odpowiedzialność ponosi architekt lub biuro projektowe (jako strona umowy cywilno-prawnej względem inwestora). 

Taniej dla dużych i małych
W tym roku utrzymana została zniżka 50% dla OC pracowni, aby z niej skorzystać trzeba jednak spełnić trzy warunki: 

  • prowadzićjednoosobową działalność gospodarczą(z promocji nie mogą skorzystać spółki),
  • wypełnić wniosek o OC pracowni podczas składania wniosku o OC zawodowe architekta,
  • maksymalna suma gwarancyjna w ramach promocji nie może przekroczyć 500 tys. zł.

PZU obniżyło także składki dla dużych pracowni. Będą one teraz mogły wybrać wyższe sumy gwarancyjne, bez konieczności indywidualnej wyceny ubezpieczyciela.

Jesteś inżynierem, wykonujesz świadectwa?
Architekci wykonujący świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mogą w ramach obowiązkowego ubezpieczenia wykupić ochronę tych czynności. Podobnie jest z członkami IARP należącymi jednocześnie do PIIB, mogą oni od razu wykupić obowiązkowe OC inżyniera budownictwa. W obu przypadkach składka jest symboliczna i wynosi 10 zł za rok. 

Masz zaległości? Stracisz przywileje!
Przed wznowieniem polisy warto do 14 kwietnia uregulować zaległości. W przeciwnym razie system uniemożliwi złożenie wniosku. Każdy architekt może sprawdzić stan swojego konta. Wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie www.izbaarchitetkow.pl, a następnie po wyborze Ubezpieczenia, przejść do zakładki pobierz dane z iExpert.pl – moje dokumenty i kliknąć w numer polisy. Informacji o stanie konta udzielą także konsultanci iExpert.pl, dostępni pod numerem tel. 22 100 26 08 lub adresem e-mail: marta.smukowska@iexpert.pl

Wniosek złożysz online
Około połowy marca w systemie IARP zostanie udostępniony wniosek na rok ubezpieczeniowy 2019/2020. Aby wznowić polisę wystarczy wejść na stronę www.izbaarchitektow.pl i zalogować się na swoje konto (login to numer przynależności do Okręgowej Izby). Prawidłowe złożenie wniosku zostanie potwierdzone e-mailem, w którym będzie także podany numer konta bankowego. 

Składkę należy opłacić w ciągu 10 dni. Architekci ubezpieczający się na podstawową sumę ubezpieczenia – 50 tys. euro, będą mogli opłacić składkę, czyli 156 zł, tylko jednorazowo. 

UWAGA!
Ze względu na przejęcie Banku BPH przez Alior Bank nastąpiła zmiana numeru konta bankowego. Nowy numer jest dostępny w systemie po złożeniu wniosku. 

Po zaksięgowaniu składki w systemie dostępny będzie certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia.  

W razie pytań zawsze można kontaktować się z firmą iExpert.pl pod numerem telefonu 22 646 42 42.

Zaloguj się do systemu IARP i złóż wniosek >>  

Robert Popielarz
główny specjalista ds. ubezpieczeń 
iExpert.pl SA
gsm 608 006 160
robert.popielarz@iexpert.pl