Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 27.11.2018 | Aktualizacja: 27.11.2018, 16:26:34

Terminy egzaminów w 2019 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278):

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.
 7. sesja letnia – 7 czerwca 2019 r. o godz. 10:00
 8. sesja zimowa - 6 grudnia 2019 r. o godz. 10.00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 7 marca 2019 r., w sesji zimowej przypada na dzień 6 września 2019 r.

Od 9 marca 2019 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 590 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100);
 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 870 złotych (osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100).