Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 11.06.2018 | Aktualizacja: 11.06.2018, 18:59:04

Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego dla młodzieży

Ogólnopolski program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni” oraz wieńczący każdy rok szkolny konkurs na stałe wpisał się w polski krajobraz edukacyjny. Jak co roku 8 czerwca poznajemy laureatów konkursu. W roku szkolnym 2017/18 tematem przewodnim pracy konkursowej  była „Księga dobrych praktyk architektonicznych dla naszej szkoły”. Podczas uroczystej Gali nagrodzono zwycięzców rywalizacji.

Polacy wciąż nie przywiązują wystarczającej wagi do tego, jak zagospodarowywana jest przestrzeń publiczna. Nie zauważają otaczającego ich chaosu, nie chcą identyfikować się ze swoim miejscem zamieszkania. Większość z nas ma poczucie, że kreowanie rzeczywistości przestrzennej odbywa się poza ich świadomością i zaangażowaniem, co wynika poniekąd z braku elementarnej wiedzy w tym zakresie. Dotyczy to szczególnie młodzieży, która w przyszłości będzie decydować o poprawieniu lub pogorszeniu jakości naszego otoczenia. Receptą na poprawę przestrzeni publicznej ma być zaproponowany kilka lat temu polskim szkołom kompleksowy program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni”, inspirowany irlandzkim odpowiednikiem pt. „Shaping space”

W tym roku jego tematem konkursu była „Księga dobrych praktyk architektonicznych dla naszej szkoły”. Uczestniczące w nim zespoły miały zidentyfikować problemy przestrzenne szkoły oraz zaproponować rozwiązania, odwołujące się do poruszanych w trakcie zajęć architektonicznych zagadnień. Celem projektu była nauka dostrzegania potrzeb społeczności szkolnej oraz próba ich zaspokojenia dostępnymi środkami, co w rezultacie miało pomóc w obudzeniu poczucia odpowiedzialności i sprawczości w kreowaniu oraz zarządzaniu dostępną przestrzenią i – co ważne – nabycie umiejętności pozyskiwania zwolenników dla proponowanych lepszych rozwiązań. Rozwiązania były przedstawianie w formie prezentacji. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas Gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, w sali  Pomnikowej. W kategorii A (12-15 lat) jury konkursowe postanowiło przyznać nagrodę główną Publicznej Podstawowej Szkole Katolickiej im. Św. Stanisława Kostki w Poznaniu za pracę pt. „Zakostkowana Szkoła”. Zespół projektowy wystąpił w składzie: Antoni Chęciński, Antonina Floraszek, Aleksander Gidaszewski, Amelia Kręc, Maksymilian Krumholz, Liliana Rybińska, Agata Tomczak oraz Dorota Łakoma (opiekun grupy). Wręczono również wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej Nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie za pracę „Przyszłość sportu w naszej szkole” autorstwa zespołu w składzie: Małgorzata Błońska, Wiktoria Jaszczołt, Wiktoria Nerć, Julia Grabarczyk, Natalia Grzyb, Helena Kulczycka oraz Paulina Godlewska (opiekun grupy).

W kategorii B (15-18 lat) nie przyznano nagrody. Jury, ze względu na wyrównany poziom prac, które weszły do finału przyznało trzy równorzędne wyróżnienia. 

Partnerem konkursu "Kształtowanie przestrzeni" jest FAKRO, polska firma z Nowego Sącza.
Fakro