Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 31.01.2018 | Aktualizacja: 18.04.2018, 20:34:54

Konkurs 2018

Przyjazna szkoła wychowuje dobrych ludzi

Księga Dobrych Praktyk Architektonicznych dla mojej szkoły

Zadanie 1
Zastanówcie się, czy wszyscy: uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracyjni i rodzice czują się Waszej szkole dobrze. Czy jej przestrzeń jest wygodna? Czy łatwo się zorientować gdzie się znajdują np.: sekretariat, szatnie, toalety etc.? Którędy się idzie do sali gimnastycznej? Czy przestrzeń jest atrakcyjna estetycznie? Czy nie jest przeładowana, zaniedbana lub ciasna? Czy w szkole jest duży hałas, przed którym nie ma się gdzie schować? Czy w szkole jest bezpiecznie? Czy nie musimy się obawiać o nasze rzeczy, naszą godność, naszą nienaruszalność cielesną? Czy nauczyciele mają gdzie odpocząć na przerwie, czy mają swoje szafki, mogą sobie zrobić herbatę i zjeść drugie śniadanie, przygotować się do następnej lekcji? Czy uczniowie mają gdzie usiąść czy zjeść drugie śniadanie podczas przerwy? Czy mają dostęp do wody do picia? Czy w Waszej szkole jest możliwość wyjścia do szkolnego ogródka? Jeżeli tak, to czy korzystacie z tego przywileju? Jeżeli nie - dlaczego tak się dzieje? Czy informacja wizualna szkoły jest czytelna dla wszystkich?

Przejdźcie się po szkole i wokół niej, a następnie oceńcie miejsca, które budzą wątpliwości. Celem tego zadania nie jest krytyka, lecz określenie punktów w Waszej Księdze Dobrych Praktyk Architektonicznych dla Naszej Szkoły, dlatego zauważone słabości warto podzielić na grupy pod hasłami np.: bezpieczeństwo, estetyka, wygoda, funkcjonalność, higiena psychiczna (hałas) etc.

Zadanie 2
Zróbcie plan szkoły i zaznaczcie na nim miejsca lub elementy, które wymagają poprawy.

Zadanie 3
Zróbcie szkice proponujące rozwiązanie przynajmniej jednego problemu Waszej szkoły. Jeżeli proponujecie coś dla uczniów, zróbcie również coś dla nauczycieli. Oni spędzają w tej szkole tyle samo czasu, ile spędzacie Wy.

Zadanie 4
Stwórzcie Księgę Dobrych Praktyk Architektonicznych. Niech służy ona nie tylko Waszemu rocznikowi, czy Waszej szkole. Niech będzie wskazówką dla władz szkoły, dla Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta. Starannie i rozważnie wybierzcie zalecenia do Waszej Księgi.

Powodzenia! 

 

Praca grupowa, której celem jest wypracowanie rozwiązań pomagających w utożsamieniu się z miejscem, w którym przebywacie (młodzież i nauczyciele) przez znaczną część Waszego czasu. Obudzenie poczucia odpowiedzialności i sprawczości w kreowaniu oraz zarządzaniu dostępną przestrzenią. Nauka rozpoznawania rozwiązań funkcjonalnych, estetycznych i trwałych wraz z nabyciem umiejętności pozyskiwania zwolenników dla proponowanych lepszych rozwiązań.

Prezentacja multimedialna zawierająca 7 slajdów, na których znajdą się: 

Slajd 1: Tytuł pracy oraz krótki opis przyczyny, dla której chcieliście się zająć organizacją przestrzeni w Waszej szkole (dopuszczalne jest przedstawienie w formie graficznej)

Slajd 2: krótka charakterystyka obecnego wykorzystania przestrzeni w Waszej szkole ze wskazaniem miejsc niewykorzystanych, źle wykorzystanych oraz zagospodarowanych prawidłowo (dopuszczalne jest przedstawienie w formie graficznej)

Slajd 3: Model lub plan waszej szkoły i otoczenia pokazujący proponowane lokalizacje najważniejszych elementów niezbędnych do lepszego, w Waszej ocenie, funkcjonowania szkoły.

Slajd 4-6: Rysunki z krótkim opisem jakie zostały zastosowane rozwiązania prospołeczne (uwzględniające potrzeby uczniów oraz nauczycieli, możliwość organizowania spotkań, zajęć rekreacyjnych i artystycznych. Rysunki z krótkim opisem w jaki sposób można wykorzystać dostępną przestrzeń przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu. Wskazane będą konsultacje z architektem (koordynatorzy IARP mogą wskazać konsultanta). 

Slajd 7: Zespół projektowy. 

Uwaga! Prezentacja nie może zawierać dodatkowych elementów w postaci animacji, efektów dźwiękowych, filmów i innych efektów multimedialnych. 

Partnerem Izby Architektów RP i fundatorem nagród w konkursie jest polska firma FAKRO z Nowego Sącza

Fakro


Załączniki: