Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 05.12.2017 | Aktualizacja: 05.12.2017, 10:26:58

Zawiadomienie o zjeździe

Do wszystkich Delegatów na IX Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP 8 grudnia 2017 r.

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszam Panie i Panów Delegatów na IX Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Krajowa Rada IARP zdecydowała o organizacji i przeprowadzeniu zjazdów w siedzibie Izby Architektów RP, ul. Stawki 2A (wejście od INTRACO) w Warszawie (obrady, aprowizacja).
Komplet materiałów zjazdowych przekażemy Państwu w terminie zgodnym z „Regulaminem organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP”.

Proszę o niezawodne przybycie i osobisty udział w zjeździe, co zgodnie z ww. Regulaminem jest przywilejem, jak i obowiązkiem każdego Delegata.
Ryszard Gruda, Architekt IARP

Sponsorem Zjazdu jest PZU