Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 03.12.2017 | Aktualizacja: 03.12.2017, 11:11:26

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., z jednym wyjątkiem – stanowisk postojowych w garażu. W tym przypadku vacatio legis ustalono na 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Nowelizacja dotyczy tak istotnych obszarów jak m.in. sytuowanie obiektów, wymagania dotyczące stanowisk postojowych, powierzchni użytkowej mieszkania czy aneksu kuchennego.

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie >>>
  • Tekst rozporządzenia z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji (wersja czerwono-niebieska) >>>
  • Prezentację Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczącą zmian wprowadzonych w rozporządzeniu >>>