Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 04.04.2016 | Aktualizacja: 04.04.2016, 00:00:11

Wznowienia zawodowych ubezpieczeń architektów

W systemie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2016/2017.  Wniosek należy złożyć nie później,  niż do 14 kwietnia 2016 r.
Przypominamy, że obowiązek ubezpieczenia nakłada na architektów ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.). Co roku każdy członek Izby Architektów RP jest zobligowany do wznowienia ochrony, którą polisa zapewnia jemu i jego klientom.

Dodatkowe ubezpieczenie OC pracowni o połowę tańsze

Mimo że obowiązkowe OC daje gwarancję skutecznej ochrony osobistej, to w przypadku, gdy architekt jest stroną umowy na realizację wielobranżowej dokumentacji projektowej z udziałem podwykonawców, powinien rozważyć rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej i projektowej. Jest to istotne, ponieważ w przypadku popełnienia błędu przez branżystę, ubezpieczenie obowiązkowe nie będzie skuteczne.

Staraniem Izby Architektów RP, podobnie jak w roku ubiegłym, także w roku 2016 każdy architekt prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł zawrzeć polisę OC pracowni płacąc o 50 proc. niższą składkę. Dodatkowo otrzyma także 15 proc. zniżki na OC obowiązkowe.
Oferta rabatowa obowiązuje jednak tylko i wyłącznie przy składaniu wniosku o zawarcie polisy obowiązkowej, a OC pracowni można zawrzeć maksymalnie na sumę 250 tys. zł.

Złożenie wniosku online

Procedura wznowienia nie uległa zmianie. Aby skutecznie wznowić polisę trzeba wykonać kilka prostych kroków:

  1. Wejdź na stronę www.izbaarchitektow.pl  i zaloguj się na swoje konto – login to zawsze numer przynależności do Izby.
  2. Wybierz zakładkę „Ubezpieczenia” i następnie „Obowiązkowe OC 2016/2017”.
  3. Wypełnij wniosek o Obowiązkowe OC i jeśli chcesz wnioski dotyczące dodatkowych ryzyk. Uwaga: tylko teraz możesz skorzystać z promocji na ubezpieczenie OC Pracowni Architektonicznej.
  4. Jeśli wniosek został złożony poprawnie wyświetli się potwierdzenie wraz z numerem konta, na które w ciągu 10 dni należy przelać płatność.
  5. Po zaksięgowaniu składki lub pierwszej raty w systemie dostępny będzie certyfikat lub polisa, potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia OC.

Uwaga! Architekci ubezpieczający się na podstawową sumę ubezpieczenia – 50 tys. euro, będą mogli opłacić składkę tylko jednorazowo, czyli 156 zł za cały rok 2016/2017.

Asysta Prawna i NNW

Przypominamy, że zakres obowiązkowego OC dla członków IARP wykracza poza to, co jest wymagane przepisami prawa.

Jednym z elementów ubezpieczenia OC jest asysta prawna. Usługa ta gwarantuje dostęp do profesjonalnych porad prawnych. Obejmuje wskazówki i instrukcje umożliwiające uniknięcie odpowiedzialności cywilnej wobec klienta lub, jeśli to nie jest możliwe, pozwala zminimalizować szkody i zapobiega powstaniu kolejnych. Architekci otrzymają także pomoc w redagowaniu pism – korespondencji z klientem dotyczącej błędów i uchybień oraz pisemne opinie prawne sporządzane przez prawników.
Architekci wykonujący świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mogą, w ramach obowiązkowego OC, wykupić ochronę także dla tego ryzyka. Podobnie jest z członkami IARP należącymi jednocześnie do PIIB. Składając wniosek o polisę OC architekta mogą dodatkowo wykupić obowiązkowe OC inżyniera budownictwa. W obu przypadkach składka jest symboliczna i wynosi 10 zł za rok.

Kolejnym rozszerzeniem ochrony jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę 25 tys. zł. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu śmierci oraz z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Warto pamiętać o tych dodatkowych elementach obowiązkowego OC .

W razie pytań lub problemów przy składaniu wniosku zawsze można skontaktować się z firmą iExpert.pl, odpowiedzialną za obsługę ubezpieczeń architektów, pod numerem telefonu 22 646 42 42.