Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 13.01.2016 | Aktualizacja: 04.01.2018, 12:39:43

Ustawy

ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ RP ORAZ USTAWĄ Z DNIA 20 LIPCA 2000 R. O OGŁASZANIU AKTÓW NORMATYWNYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH AKTÓW PRAWNYCH (DZ.U. 62, POZ. 718 Z PÓŹN.ZM.) JEDYNE ŹRÓDŁO PRAWA NA TERENIE RP STANOWIĄ AKTY NORMATYWNE OGŁASZANE W DZIENNIKACH URZĘDOWYCH.

Obowiązujące akty prawne RP znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP
Dzienniki Ustaw: dziennikustaw.gov.pl/DziennikUstaw
Monitor Polski: monitorpolski.gov.pl/MonitorPolski
Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/proces.xsp w dziale "Proces legislacyjny".


TEKSTY JEDNOLITE Z UWZGLĘDNIENIEM BIEŻĄCYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH PRZYGOTOWANE PRZEZ KOMISJĘ LEGISLACYJNĄ PRZY KRAJOWEJ RADZIE IARP

UWAGA
Teksty aktów prawnych prezentowane na stronie internetowej Izby Architektów RP nie stanowią źródła prawa

USTAWY

ROZPORZĄDZENIA