Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 12.02.2015 | Aktualizacja: 09.10.2017, 11:39:16

Kontakt

edukacja-mlodziezy@izbaarchitektow.pl

Andrzej Poniewierka - Przewodniczący

Koordynatorzy wojewódzcy:

"Edukacja architektoniczna powinna być powszechnie dostępna. Zagadnienia związane z przestrzenią otoczenia powinny znaleźć miejsce w programie kształcenia ogólnego. Realizacją tego zadania, w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych mogą zajmować się odpowiednio szkoleni architekci, nauczyciele, animatorzy kultury.

Powszechna edukacja architektoniczna powinna być realizowana w ramach zajęć lekcyjnych (w ramach programu dotyczącego sztuk wizualnych oraz innych przedmiotów). Może być uzupełniana w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych."

(źródło: Polska Polityka Architektoniczna, Warszawa 2011 - http://www.sarp.org.pl/pliki/ppa.pdf)