Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 16.01.2015 | Aktualizacja: 16.01.2015, 21:34:28

Skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (KKPB)

 1. Marek Wierzbowski - przewodniczący Komisji, radca prawny, profesor nauk prawnych, specjalizujący się w zakresie prawa administracyjnego i prawa gospodarczego, na Uniwersytecie Warszawskim kieruje Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego, jest autorem licznych prac prawniczych, współredagował najnowsze komentarze do Prawa budowlanego i do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 2. Janusz Żbik - zastępca przewodniczącego Komisji, architekt, samorządowiec, urzędnik administracji rządowej, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
 3.  Anita Grabowska-Wlaź - sekretarz Komisji, prawnik, zastępca dyrektora Departamentu Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Członkowie Komisji:

 1. Tomasz Bąkowski - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik, specjalista w zakresie planowania przestrzennego, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów;
 2. Andrzej Bratkowski - dr nauk technicznych, były minister budownictwa;
 3. Robert Dziwiński - prawnik, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 4. Roman Hauser - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 5. Hubert Izdebski - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego;
 6. Adam Kowalewski - urbanista, dr nauk ekonomicznych, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, 1989-92 wiceminister budownictwa;
 7. Anna Kubik - prawnik, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
 8. Maciej Lisicki - inżynier budownictwa, zastępca prezydenta Gdańska, specjalista w zakresie gospodarki komunalnej i nieruchomości;
 9. Eugeniusz Mzyk - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, wykładowca studiów podyplomowych, Szkoła Główna Handlowa;
 10. Piotr Otawski - prawnik, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 11. Marek Szewczyk - prawnik, profesor Uniwersytet Adama Mickiewicza, ekspert Związku Miast Polskich, specjalista w zakresie prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego;
 12. Ryszard Trykosko - inżynier budownictwa, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa;
 13. Łukasz Złakowski - prawnik, przedsiębiorca.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego
ul. Wspólna 2/4 pok. 2078
00-926 Warszawa
kkpb@mir.gov.pl
http://www.mir.gov.pl/budownictwo/komisja_kodyfikacyjna_prawa_budowlanego/strony/start.aspx