Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 24.06.2013 | Aktualizacja: 24.06.2013, 19:26:47

Podsumowanie IX Sprawozdawczo Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

W dniach 14-15 czerwca odbył się IX Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

W części otwierającej krajowy zjazd Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Arch. IARP Wojciech Gęsiak powitał przybyłych gości: Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Romana Sobczaka, Przedstawiciela Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Andrzeja Zwarę, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Jacka Szer, Przedstawiciela Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Mariusza Ścisło, Prezesa SARP, Pawła Kobylańskiego, Wiceprezesa SARP, Krzysztofa Chwaliboga, Prezesa Polskiej Rady Architektury, Andrzej Dobruckiego, Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Jolantę Przygońską, Przedstawicielkę Polskiej Izby Urbanistów oraz Delegatów na Krajowy Zjazd, Przewodniczących OIARP, przedstawicieli krajowych organów Izby Architektów RP, a także przedstawicieli firmy PZU SA - Głównego Partnera Wspierającego organizację Zjazdu.

W części oficjalnej IX SKZ IARP Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, Arch. Wojciech Gęsiak odznaczył Złotą Odznaką Honorową Izby Architektów RP zasłużonych dla środowiska członków samorządu zawodowego architektów: Architekci uhonorowani Złotą Honorową Odznaką Izby Architektów »

 1. Włodzimierz Wilczewski
 2. Mirosław Załuski
 3. Paweł Mierzwa
 4. Jadwiga Drynkorn
 5. Maria Janik
 6. Piotr Miłkowski
 7. Czesław Wajdowicz
 8. Władysław Woźniak
 9. Agnieszka Duda
 10. Zbigniew Gliński
 11. Michał Staszewski
 12. Gabriela Sieniawska
 13. Zbigniew Pomaz
 14. Zbigniew Grządziela
 15. Janusz Miścicki
 16. Maciej Furmańczyk

Obszerne sprawozdanie z działalności Krajowej Rady zostało przedstawione przez Prezesa Krajowej Rady, Arch. IARP Wojciecha Gęsiaka, Sekretarza Krajowej Rady, Arch. IARP Waldemara Jasiewicza oraz Skarbnika Krajowej Raby, Arch. IARP Marka Mikosa. Znalazły się w nim informacje o efektach pracy zespołów i komisji działających w ramach organów krajowych, sprawozdania finansowe, a także podsumowanie wewnętrznej współpracy z przewodniczącymi OIARP, na rzecz edukacji architektonicznej, systemu szkoleń ustawicznych oraz inicjatyw legislacyjnych.  

Następnie sprawozdania przedstawili: Arch. IARP Jacek Kwieciński (Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej), Arch. IARP Ryszard Gruda (Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego) oraz Arch. IARP Andrzej Pawlik (Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej). Jako ostatni w tej części zjazdu głos zabrał Arch. IARP Andrzej Kasprzak, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, który pozytywnie podsumował złożone sprawozdania i pracę organów krajowych IARP.

Delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdania krajowych organów Izby oraz udzielili Krajowej Radzie IARP absolutorium za okres sprawozdawczy.

W dalszej części pierwszego dnia IX SKZ IARP przedstawione zostały wnioski opracowane przez zespół wydelegowany do stworzenia standardów wykonywania zawodu architekta w powiązaniu z KEZA i honorariami (Arch. IARP Sławomir Żak, Arch. IARP, Piotr Fokczyński).

W drugim dniu zjazdu Komisja Uchwał i Wniosków zaprezentowała projekty uchwał opracowane w oparciu o wnioski delegatów.

W dalszej części przeprowadzono głosowania nad projektami uchwał zgłoszonymi do podjęcia.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów RP była firma PZU SA.

Uchwały IX Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP zostaną podane po ich opracowaniu przez biuro KR IARP na podstawie protokołów oraz zapisów zarejestrowanych podczas obrad.