Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 29.03.2013 | Aktualizacja: 29.03.2013, 11:56:47

Ponowny przetarg na budynek szkoleniowy DSOIA RP

Izba Architektów RP informuje o ponownym ogłoszeniu przetargu, którego przedmiotem jest budowa budynku szkoleniowego na potrzeby siedziby Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu, realizowana w ramach Projektu pt.: "Rekonstrukcja budynku dawnego przedszkola na terenie WUWA wraz z terenem przylegającym oraz stworzenie punktu informacyjnego dla zespołu WUWA wraz z centrum szkoleniowo-informacyjnym DSOIA RP we Wrocławiu" i zaprasza wykonawców do składania ofert.

Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w południowej części obszaru historycznej wystawy budowlanej WUWA ("Wohnung Und Werkraum" Ausstellung) z 1929 roku, zorganizowanej przez Śląski oddział organizacji Werkbund i obejmuje części działek nr 69/2 i 69/3 AM 4, o. Dąbie. Obie działki, należące do Gminy Miejskiej Wrocław, zostały przekazane w formie umowy darowizny przez Prezydenta Wrocławia Zarządzeniem NR 2287/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się budowę budynku szkoleniowego na potrzeby siedziby Dolnośląskiej Izby Architektów RP, w formie odtworzenia zniszczonego budynku przedszkola autorstwa arch. Paula Heima i arch. Alberta Kemptera, zagospodarowanie otoczenia budynku i dojścia. Budynek szkoleniowy DSOIA zostanie zlokalizowany zgodnie z ustaleniami obowiązującego MPZP (uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr VI/121/07 z dnia 15.03.2012 r.)


Załączniki: