Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 25.03.2013 | Aktualizacja: 25.03.2013, 22:13:14

Pytania i odpowiedzi - budynek szkoleniowy DOIARP

Izba Architektów RP informuje o wpłynięciu zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu którego przedmiotem jest budowa budynku szkoleniowego na potrzeby siedziby Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu, realizowana w ramach Projektu pt.: "Rekonstrukcja budynku dawnego przedszkola na terenie WUWA wraz z terenem przylegającym oraz stworzenie punktu informacyjnego dla zespołu WUWA wraz z centrum szkoleniowo-informacyjnym DSOIA RP we Wrocławiu".

Treść pytań oraz odpowiedzi publikujemy w załączniku poniżej.


Załączniki: