Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 20.12.2012 | Aktualizacja: 20.12.2012, 10:18:04

IV Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

W dniach 14-15 grudnia odbył się IV Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w hotelu Campanile w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała noclegi, obrady oraz aprowizację.

W części otwierającej krajowy zjazd Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP arch. Wojciech Gęsiak powitał przybyłych gości: Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Olgierda Dziekońskiego, Honorowego Prezesa Izby Architektów RP, Kazimierza Ferenca, Wiceprezesa SARP, Pawła Kobylańskiego, Prezesa Polskiej Rady Architektury, Krzysztofa Chwaliboga, Wiceprezesa Krajowej Rady Izby Urbanistów, Andrzeja Remiszewskiego, Wiceprezesa Izby Projektowania Budowlanego, Tadeusza Suwarę, Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Stanisława Cegielskiego oraz Delegatów na Krajowy Zjazd, Przewodniczących OIARP, przedstawicieli krajowych organów Izby Architektów RP, a także przedstawicieli firmy PZU SA - Głównego Partnera Wspierającego organizację Zjazdu.

W części oficjalnej IV PBKZ IARP Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, arch. Wojciech Gęsiak w imieniu Ministra Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej wręczył Honorową Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa”:

 1. Dariusz Anisiewicz
 2. Tatiana Balcerzak
 3. Tadeusz Barucki
 4. Ryszard Bąk
 5. Janusz Chojnacki
 6. Piotr Fischer
 7. Barbara Garncarz
 8. Andrzej Góralski
 9. Tadeusz Hołda
 10. Jadwiga Iwanicka-Wilczyńska
 11. Adam Kardyś
 12. Leon Kowalczyk
 13. Witold Kowalczyk
 14. Andrzej Lis
 15. Janusz Mościcki
 16. Jan Olszewski
 17. Marek Orłowski
 18. Zbigniew Paszkowski
 19. Maciej Płotkowiak
 20. Zbigniew Pochwała
 21. Marek Powązka
 22. Maciej Prauziński
 23. Tomasz Samborski
 24. Andrzej Szuba
 25. Janusz Szymanek
 26. Marek Szymański
 27. Jerzy Świczewski
 28. Tomasz Taczewski
 29. Alojzy Tomiczek
 30. Czesław Wajdowicz
 31. Władysław Woźniak
 32. Sławomir Wunsch
 33. Mirosław Załuski.

Następnie odznaczył Złotą Odznaką Honorową Izby Architektów RP zasłużonych dla środowiska członków samorządu zawodowego architektów:

 1. Mirosław Strzelecki
 2. Jacek Janiec
 3. Robert Fedejko
 4. Leszek Kołacz
 5. Jerzy Grochulski
 6. Krzysztof Chwalibóg
 7. Jan Oleniecki
 8. Maciej Trybus
 9. Andrzej Rosa
 10. Grzegorz Lechowicz
 11. Sławomir Lener

Krótkie sprawozdanie z działalności Krajowej Rady za ostatnie półrocze zostało przedstawione przez Prezesa KR IARP arch. Wojciecha Gęsiaka, oraz Przewodniczącego Komisji Legislacyjnej KR IARP, arch. Piotra Gadomskiego. Skarbnik Krajowej Rady, arch. Marek Mikos przedstawił Zjazdowi projekt budżetu krajowych organów IARP na 2013 r.

Przedmiotem obrad IV PBKZ IARP były założenia programowe i budżetowe na rok 2013.

Delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli budżet na rok 2013.

W dalszej części pierwszego dnia IV PBKZ IARP odbył się wykład arch. Tadeusza Baruckiego pt. „Kim jesteśmy” oraz wykład Roberta Popielarza, Główny Specjalista ds. OC i CAR/EAR, przedstawiciela IExpert nt. ubezpieczeń OC. W drugim dniu zjazdu sprawnie przeprowadzono głosowania nad uchwałami rekomendowanymi przez KR IARP oraz nad zgłoszonymi przez Delegatów projektami uchwał i wniosków.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów RP była firma PZU SA.

Uchwały IV Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP zostaną podane po ich opracowaniu przez biuro KR IARP na podstawie protokołów oraz zapisów zarejestrowanych podczas obrad.