Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 05.02.2011 | Aktualizacja: 02.09.2014, 01:34:35

Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta

Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta - stan od dnia 1 kwietnia 2009 r.


Załączniki: