Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 24.08.2012 | Aktualizacja: 17.02.2015, 21:33:34

Polskie Normy

NORMY PODSTAWOWE

 1. PN-B-01025:2004
  Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
 2. PN-B-01027:2002
  Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
 3. PN-B-01029:2000
  Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-budowlanych
 4. PN-B-01030:2000
  Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych
 5. PN-B-01037:1987
  Projekty budowlane. Zasady rzutowania
 6. PN-B-01040:1988
  Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne
 7. PN-B-01050:1977
  Kuchnia. Układy funkcjonalne i wyposażenie. Pojęcia, nazwy i określenia
 8. PN-B-02151-01:1987
  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem
 9. PN-B-02151-02:1987
  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
 10. PN-B-02151-3:1999
  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
 11. PN-B-02361:2010
  Pochylenia połaci dachowych
 12. PN-B-02402:1982
  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
 13. PN-B-02403:1982
  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
 14. PN-B-02851-1:1997
  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja
 15. PN-B-02857:1982
  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne
 16. PN-B-02862:1993
  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych
 17. PN-B-02863:1997
  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa
 18. PN-B-02863:1997/Az1:2001
  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa (Zmiana Az1)
 19. PN-B-02864:1997
  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru
 20. PN-B-02864:1997/Az1:2001
  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru (Zmiana Az1)
 21. PN-B-02865:1997
  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
 22. PN-B-02865:1997/Ap1:1999
  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
 23. PN-B-02877-4:2001
  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania
 24. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006
  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania
 25. PN-B-03430:1983
  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
 26. PN-B-03430:1983/Az3:2000
  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3)
 27. PN-B-03434:1999
  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
 28. PN-B-04620:1989
  Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
 29. PN-B-13080:1977
  Szkło budowlane. Nazwy i określenia      
 30. PN-E-05003-01:1986
  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne
 31. PN-EN 12665:2008
  Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
 32. PN-EN 13119:2009
  Ściany osłonowe - Terminologia 
 33. PN-EN 13141-1:2006
  Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych
 34. PN-EN 13141-2:2006
  Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 2: Wywiewniki i nawiewniki
 35. PN-EN 13141-3:2006
  Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w mieszkaniach
 36. PN-EN 13141-4:2006
  Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań
 37. PN-EN 13141-5:2006
  Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe
 38. PN-EN 13141-9:2010
  Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza montowane w przegrodzie zewnętrznej, regulowane poziomem wilgotności powietrza
 39. PN-EN 13465:2006
  Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach
 40. PN-EN 1363-1:2001
  Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne
 41. PN-EN 14080:2006
  Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania
 42. PN-EN 14195:2006/Ap1:2008
  Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań
 43. PN-EN 14411:2005
  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
 44. PN-EN 14411:2009
  Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
 45. PN-EN 14516+A1:2012
  Wanny do użytku domowego
 46. PN-EN 14527+A1:2012
  Brodziki natryskowe do użytku domowego
 47. PN-EN 14716:2008
  Sufity napinane. Wymagania i metody badań
 48. PN-EN 14782:2008
  Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych - Charakterystyka wyrobu i wymagania
 49. PN-EN 14783:2008
  Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych - Charakterystyka wyrobu i wymagania
 50. PN-EN 1505:2001
  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary
 51. PN-EN 520:2006
  Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań
 52. PN-EN 544:2007
  Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej. Właściwości wyrobu i metody badań
 53. PN-EN ISO 10077-1:2002
  Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji Obliczanie współczynnika przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona
 54. PN-EN ISO 11091:2001
  Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu
 55. PN-EN ISO 4157-1:2001
  Rysunek budowlany Systemy oznaczeń Część 1: Budynki i części budynków
 56. PN-EN ISO 4157-2:2001
  Rysunek budowlany Systemy oznaczeń Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń
 57. PN-EN ISO 4157-3:2001
  Rysunek budowlany Systemy oznaczeń Część 3: Identyfikatory pomieszczeń
 58. PN-EN ISO 7345:1998
  Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje
 59. PN-IEC 61024-1:2001
  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
 60. PN-ISO 128-50:2006
  Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania. Część 50: Wymagania podstawowe dotyczące przedstawiania powierzchni na przekrojach i kładach
 61. PN-ISO 1803:2001
  Budownictwo Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady i terminologia
 62. PN-ISO 3880-1:1999
  Budownictwo. Schody. Terminologia
 63. PN-ISO 6707-1:1994
  Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne
 64. PN-ISO 6707-1:2008
  Budynki i budowle. Terminologia. Część 1: Terminy ogólne
 65. PN-ISO 6707-2:2000
  Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach
 66. PN-ISO 9229:2005
  Izolacja cieplna Materiały, wyroby i systemy Terminologia
 67. PN-ISO 9699:2003
  Właściwości użytkowe w budownictwie Wykaz zagadnień do przeglądu uwarunkowań przedsięwzięcia Zawartość karty przedsięwzięcia przygotowywanej dla projektu budowlanego
 68. PN-ISO 9836:1997
  Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
 69. PN-N-01256-02:1992
  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Normy są płatne i dostępne po dokonaniu rejestracji w e-sklepie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wyszukiwanie potrzebnych norm po zalogowaniu się w e-sklepie możliwe jest tylko przez formularz wyszukiwania. Sklep PKN nie prowadzi darmowej czytelni norm. Niektóre normy europejskie dostępne są jedynie w języku angielskim.