Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 22.11.2009 | Aktualizacja: 20.01.2010, 09:01:40

4. Forum Dziedzictwa Kulturowego Basenu Morza Batyckiego

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, jako członek Grupy Monitorującej, ma przyjemność poinformować, że został uzgodniony termin i zakres tematyczny 4. Forum Dziedzictwa Kulturowego Basenu Morza Batyckiego oraz zaprosić zainteresowane instytucje do udziału w Forum.

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków jest członkiem Grupy Monitorującej Współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Każdego roku organizowane jest Forum Dziedzictwa Kulturowego, na którym przedstawiciele 11 państw zajmują się zagadnieniami związanymi z dziedzictwem podwodnym, konserwacją i utrzymaniem budynków w praktyce, kulturą wybrzeża oraz zrównoważonym rozwojem miast historycznych. Członkowie grupy dążą do upowszechniania wiedzy nt. dziedzictwa kulturowego i zwiększenia jego dostępności. Popierają edukację kulturalną i cyfryzację wiedzy nt. dziedzictwa, w tym zabytkowego krajobrazu, ogrodów historycznych, zrównoważonej turystyki itp.
Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Rydze, od 8 do 1  września 2010 roku, a tytułem przewodnim jest: "Dziedzictwo kulturowe - współczesne wyzwanie". Przewidziano cztery sesje tematyczne grup roboczych:

  1. Ocena wpływu środowiskowego budowli historycznych,
  2. Konserwacja dziedzictwa kulturowego i autentyzm,
  3. Dziedzictwo kulturowe i architektura współczesna
  4. Dziedzictwo kulturowe jako dobro publiczne i kapitał w rozwoju lokalnym i regionalnym.

Do udziału zapraszani są specjaliści  dziedzinie ochrony dziedzictwa z regionu Bałtyku, architekci, planiści, firmy budowlane i deweloperzy, ekonomiści, przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, instytucji edukacyjnych, władz lokalnych, organizacje samorządowe, politycy, oraz właściciele i zarządcy zabytków.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w Forum są proszone o kontakt bezpośrednio z organizatorami:
katrina.kukaine@mantojums.lv
baiba.murniece@mantojums.lv

Rejestracja online, rezerwacja hotelu, informacje o transporcie, program Forum itp. będą dostępne od kwietnia 2010 na stronie: www.mantojums.lv

Z poważaniem,
Paulina Florjanowicz,

Zastępca Dyrektora
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

KOBiDZ
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel./fax 0-22/826-93-52


Załączniki: