Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 21.05.2009 | Aktualizacja: 03.01.2010, 09:46:47

Poselski projekt Prawa budowlanego przekazany przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego

W poniedziałek, 18 maja 2009 roku, Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw, oraz ustawy z dnia 23 kwietnia o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jeszcze na etapie tworzenia nowego prawa budowlanego różne organizacje profesjonalistów zawodowo związanych z architekturą, urbanistyką i budownictwem wyrażały swoje negatywne stanowisko w stosunku do zmian, jakie nowe prawo ma wprowadzać. Na ostatnim etapie prac legislacyjnych, po poprawkach dokonanych przez Senat, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski otrzymał list z apelem o odrzucenie poprawek i krytyką całej nowelizacji (i wcześniejszej ustawy o odrolnieniu gruntów). Protest ten, z dnia 16 marca 2009 r. podpisali: Izba Urbanistów, Izba Architektów, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Izba Inżynierów Budownictwa, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Izba Projektowania Budowlanego, Izba Gospodarcza Projektowania Architektonicznego, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

23 kwietnia br. Sejm, wbrew wszystkim opiniom, uchwalił nowelizację ustawy Prawo budowlane wraz z częścią poprawek Senatu.

Tydzień później, 30 kwietnia 2009 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezydenta RP z wnioskiem o rozważenie możliwości skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją RP. RPO uważa, że ?ustawa ta niesie szereg zagrożeń dla ochrony praw i wolności obywatelskich oraz zwalnia władze publiczne z obowiązku dbałości o te prawa i wolność, a także z obowiązku zapewnienia porządku publicznego?.

Wobec powyższych argumentów, Prezydent zdecydował się zasięgnąć opinii Trybunału Konstytucyjnego w kwestii, czy ustawa nowelizująca prawo budowlane jest zgodna z Konstytucją RP.