Izba Architektów - strona główna
Kondolencje
09.04.2021, 14:25:21

Z wielkim smutkiem żegnamy


Wojciecha Janusza Jankowskiego
Architekta IARP


Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
Delegata na Zjazd Krajowy Izby Architektów RP
Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom, Współpracownikom
oraz wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście
wyrazy współczucia i kondolencje,
składa

Krajowa Rada Izby Architektów RP
Krajowy Sąd Dyscyplinarny
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Koleżanki i Koledzy Architekci IARP

Kondolencje
09.04.2021, 17:30:23

Z wielkim smutkiem żegnamy


Leszka Kołacza
Architekta IARP


Dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1952 r.
1946-1952 praca w pracowni profesora B. Pniewskiego
Główny projektant w Warszawskim Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego
Założyciel Izby Architektów RP
Członek SARP
Uhonorowany Złotą Odznaką Odbudowy Warszawy,
Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą i srebrną odznaką Zasłużony dla Budownictwa, złotą i srebrną odznaką IARP
Rodzinie i Bliskim kondolencje i wyrazy współczucia
składa

Krajowa Rada Izby Architektów RP
Koleżanki i Koledzy Architekci IARP

Kondolencje
09.04.2021, 14:26:03

Z wielkim smutkiem żegnamy


Andrzeja Przygońskiego
Architekta IARP


Żonie Jolancie Przygońskiej
Prezes Stowarzyszenia Izba Urbanistów Polskich,
Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim,
których Ta śmierć dotknęła osobiście
kondolencje i wyrazy współczucia
składają

Prezes i członkowie Krajowej Rady Izby Architektów RP

Kondolencje
08.04.2021, 16:30:09

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Męża

Pani Barbary Leśniewskiej

wieloletniej pracownicy Biura Krajowej Izby Architektów RP, naszej Koleżanki
Pani Barbaro, Basiu, łącząc się w bólu, składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
Prezes i Członkowie Krajowej Rady Izby Architektów RP
Członkowie Izby Architektów RP
Koleżanki i Koledzy z Biura Krajowej Izby Architektów RP

Kondolencje
06.04.2021, 14:18:36

Łącząc się w bólu, składamy kondolencje i wyrazy współczucia
kol. Grzegorzowi Jachymowi oraz rodzinie i najbliższym

z powodu odejścia 


Brata


Koleżanki i Koledzy członkowie Izby Architektów RP 

Prezes i członkowie Krajowej Rady Izby Architektów RP 

Biuro Krajowej Izby Architektów RP

Opinia Komisji ds. warunków wykonywania zawodu działającej przy Krajowej Radzie IARP dot. Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu
01.04.2021, 16:40:12

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący,

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP, przekazujemy w załączeniu opinię Komisji ds. warunków wykonywania zawodu działającej przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, wydaną po analizie regulaminu „Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji a...

Podziękowania dla Delegatów i Członków Okręgowych Izb Architektów RP
09.04.2021, 10:03:33

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Architekci,

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w sprawozdawczych okręgowych zjazdach Izby Architektów RP. Niestety obostrzenia stanu epidemii i jej dynamicznego rozwoju, już po raz drugi nie pozwoliły na organizację zjazdów w formie stacjonarn...

Informacja
04.04.2021, 07:36:44
W dniu 2 kwietnia 2021 r. biuro KIA RP będzie nieczynne.
Stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów RP dot. konkursu CAMERIMAGE
25.03.2021, 16:23:54

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Architekci, Szanowni Państwo,

Realizując ustawowe zadanie reprezentacji i ochrony interesów zawodowych architektów, Krajowa Rada Izby Architektów RP przedstawia stanowisko w sprawie warunków wykonywania zawodu,...

Informacja
15.03.2021, 14:53:16

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, biuro Krajowej Izby Architektów RP od dnia dzisiejszego (15 marca 2021 r.) do odwołania pracuje w sposób ograniczony, tj. w trybie zmianowym, rotacyjnym - część pracowników pracuje w trybie zdalnym, część w trybie stacjonarnym.

Dodatkowo informujemy, że biuro Krajowej Izby Architektów RP pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa nie przyjmuje interesantów.

Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej organu, do którego kierowana jest korespondencja:

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na ww. adresy mailowe.

W sprawach, dotyczących KROZ, prosimy o kontakt pod nr tel. 52 345 56 46 lub e-mail sekretariat.kroz@izbaarchitektow.pl.

Pismo Krajowej Rady Izby Architektów RP dotyczące prawa do kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej skierowane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
12.03.2021, 11:47:26

Pismo Krajowej Rady Izby Architektów RP dotyczące prawa do kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej skierowane do Głównego Inspektora nadzoru budowlanego wraz ze Stanowiskiem Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Przekaż 1%
11.03.2021, 13:00:32

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący,

W związku z trwającym obecnie okresem dokonywania rozliczeń z tytułu otrzymywanych przychodów za rok 2020, który kończy się w dniu 30.04.2021 r., oraz z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, Krajowa Rada Izby Architektów RP przesyła sugestie dla...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. przesłanek odpowiedzialności karnej z tytułu użytkowania obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami
11.02.2021, 21:16:50

W dniu 9 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie w sprawie przesłanek odpowiedzialności karnej z tytułu użytkowania obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami. Trybunał orzekł, że przepisy, że przepis prawa budowlanego pozwalający na karanie za użytkowanie obiektu niezgodnie z przepisami jest niekonstytu...

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
03.02.2021, 12:23:17

UWAGA! Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP zwraca się do kandydatów mających przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, który rozpocznie się w dniu 19 lutego z prośbą o zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architek...

Ubezpieczenie na życie IARP w PZU
25.01.2021, 13:21:36
Krajowa Rada IARP oraz PZU Życie SA przy współpracy z iExpert, mają zaszczyt przedstawić architektom kolejną, atrakcyjną ofertę - grupowe ubezpieczenie na życie dla architektów IARP, ich rodzin i pracowników.