Izba Architektów - strona główna
Komunikat nr 2 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP (25 marca 2020 r.)
28.03.2020, 12:16:57

Komunikat nr 2 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP (25 marca 2020 r.) znajduje się do pobrania w załączniku poniżej.

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP
24.03.2020, 18:56:26

 W sprawie letniej sesji egzaminacyjnej w roku 2020

  1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP podjęła decyzję o odwołaniu letniej sesji egzaminacyjnej egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020, której termin wyznaczony był na dzień 5 czerwca 2020 r.
  2. Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach letniej sesji egzaminacyjnej i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania letniej sesji w dniu 5 czerwca 2020r. wycofały swój wniosek opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
  3. Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej.
  4. Termin najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości po ustaniu zagrożenia epidemicznego.
Informacja
24.03.2020, 15:57:27

Z uwagi na rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) w Polsce oraz w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 z dn. 11 marca 2020 r. Prezes Krajowej Rady Izby Architektów Małgorzaty Pilinkiewicz, mając na uwadze konieczność minimalizacji ryzyka Krajowa Rada Izby Architektów RP wprowadza z dniem 16 marca br. system pracy zdalnej dla pracowników Biura Krajowej Izby Architektów RP. 

Biuro Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP nie przyjmuje bezpośrednio interesantów, do odwołania. Wszystkie sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kkk@izbaarchitektow.pl

Informacja
21.03.2020, 21:01:38

W związku z zagrożeniem epidemicznym Krajowa Rada Izby Architektów RP podjęła uchwałę rekomendującą zmianę formy przeprowadzenia tegorocznych Sprawozdawczych Zjazdów Okręgowych z posiedzeń na zjazdy z wykorzystaniem elektronicznego systemu członkowskiego. W tym celu został przygotowany w systemie członkowskim moduł do głosowań nad uchwałami w tym sprawozdaniami organów Okręgowych Izb Architektów. KRIA umieściła w systemie członkowskim uchwały i materiały przesłanie przez OIA. 

Prosimy delegatów na Zjazdy Okręgowe (oraz wszystkich członków OPOIA, LUOIA, WMOIA) o przystąpienie do głosowania. 

Głosowanie rozpoczęło się w dniu dzisiejszym i trwać będzie do 28 marca do godziny 20:00. Po tym czasie nie będzie już możliwości oddawania głosów. 

Instrukcja głosowania
 
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Krajowa Rada IARP

Komunikat nr 1 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP (20 marca 2020 r.)
20.03.2020, 14:29:01

Komunikat nr 1 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP (20 marca 2020 r.)

1%
19.03.2020, 13:55:48

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący,
W związku z trwającym obecnie okresem dokonywania rozliczeń z tytułu otrzymywanych przychodów za rok 2019, który kończy się w dniu 30.04.2020 r., oraz z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego...

Informacja
16.03.2020, 10:05:14

Szanowni Państwo,
Z uwagi na rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) w Polsce oraz w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 z dn. 11 marca 2020 r. Prezes Krajowej Rady Izby Architektów Małgorzaty Pilinkiewicz, mając na uwadze konieczność minimalizacji ryzyka

Krajowa Rada Izby Architektów RP wprowadza z dniem 16 marca br. system pracy zdalnej dla pracowników Biura KRIA.

Biuro Krajowej Izby Architektów RP pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa nie przyjmuje interesantów. 

Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej organu, do którego kierowana jest korespondencja:

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na ww. adresy mailowe.

W sprawach, dotyczących KROZ, prosimy o kontakt pod nr tel. 52 345 56 46 lub e-mail sekretariat.kroz@izbaarchitektow.pl.

Zarządzenie nr 2/2020 Prezes KRIA ws. wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus)
16.03.2020, 10:05:14

Z uwagi na rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków IARP będących delegatami na posiedzenia zjazdów okręgowych izb architektów oraz pracowników biur, w ślad za decyzjami o odwołaniu posiedzeń sprawozdawczych zjazdów okręgowych izb, zwołanych w okresie od 13 - 28 marca 2020 r., w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr 2/2020 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Izbie Architektów RP.

Zarządzenie nr 1/2020 Prezes KRIA ws. wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus)
11.03.2020, 17:03:33

Z uwagi na rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków IARP oraz pracowników biur w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr 1/2020 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Izbie Architektów RP.

Protokół z XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP który odbył się w Warszawie dnia 13.12.2019 r.
13.02.2020, 17:12:30

1. Obrady rozpoczęto 13 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 po stwierdzeniu na podstawie wydanych mandatów, że przybyła liczba delegatów spełnia wymagania ważności Zjazdu. 

Otwarcia Zjazdu dokonała Prezes KRIA arch. Małgorzata Pilinkiewicz, witając wszystkich zebranych: delegatówprzedstawicieli izb okręgowych, cz...

Protokół z VIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu IARP, który odbył się w Warszawie dnia 14.12.2019 r
13.02.2020, 17:12:30
  1. Obrady rozpoczęto 14 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 po stwierdzeniu na podstawie wydanych mandatów, że przybyła liczba delegatów spełnia wymagania ważności Zjazdu. 
    Otwarcia Zjazdu dokonała Prezes KRIA kol. Małgorzata Pilinkiewicz. 
    Zjazd został zwołany na okoliczność wniosku K...
EKO PRZESTRZEŃ, EKO POMYSŁ, EKO JA ? KONKURS
10.02.2020, 10:41:29

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Promocji Architektury SARP zapraszają uczniów w wieku 12-19 lat do udziału w konkursie EKO PRZESTRZEŃ, EKO POMYSŁ, EKO JA. To już VII edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego w ramach programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni. 

W tym roku uczestnicy w zespołach 3...

XIV edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego oraz Forum Architektury na Targach Budma 2020
30.01.2020, 18:26:55

Miesięcznik „Architektura & Biznes” zaprasza wszystkich do udziału w XIV-tej edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego przyznawaną za innowacyjne rozwiązania w architekturze polskiej.

Brexit
30.01.2020, 11:33:48

Z zadowoleniem przyjmujemy informację, że Parlament Europejski  przyjął umowę dotyczącą wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej co w praktyce oznacza, że nie będzie miała zastosowania "Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej”.

Prace Sejmu nad nowelizacją Prawa Budowlanego
27.01.2020, 16:15:16

W dniach od 15 do 23 stycznia w sejmie toczyły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw. W trakcie tych prac odbyły się posiedzenia sejmowej Komisji infrastruktury, która do szczegółowego rozpatrzenia proponowanych zmian powołała nadzwyczajną Podkomisję w tej sprawie.