Izba Architektów - strona główna
Życzenia
18.04.2014, 12:10:45
Wykaz aktów prawnych
31.03.2014, 10:54:15

Uwaga! Nowy wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji letniej, tj. w dniu 6 czerwca br. (stan prawny na dzień egzaminu)

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 2014 - ogłoszenie konkursu dla młodzieży
20.03.2014, 12:11:26

Izba Architektów RP ogłasza konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, biorących udział w I Edycji Programu Edukacyjnego IARP p.n. "Kształtowanie przestrzeni" w roku szkolnym 2013/2014. Temat konkursu: "Nasza ulica i my".

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY IARP
19.03.2014, 23:23:22

Informujemy, że od 20 marca będzie można składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej na rok ubezpieczeniowy 2014/2015. Wniosek należy złożyć w nie później, niż do 14 kwietnia.

Debata
23.02.2014, 22:31:29

Izba Architektów RP oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają do udziału w debacie „Idea – finanse – technologie. Materialna i niematerialna wartość inwestycji w przestrzeni publicznej – jako zależność realizacji pomysłu architekta od możliwości ekonomicznych inwestora”, pomiędzy architektami, inwestorami oraz producentami materiałów budowlanych.

BUDMA 2014 - spotkanie z twórcą Domu Kereta
19.01.2014, 22:11:12

Jakub Szczęsny, twórca Domu Kereta, uznany polski architekt i współzałożyciel grupy projektowej Centrala, będzie gościem Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2014 (11-14 marca 2014).

Rozczarowanie "ustawą krajobrazową". Zjazdy będą mniej liczne.
21.12.2013, 13:12:50

Ustawa o ochronie krajobrazu, prezydencki projekt, który wzbudził wiele nadziei, pomija wiele ważnych zagadnień wkraczając równocześnie w pole zagwarantowane dla Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Po burzliwych obradach Krajowa Rada IARP przyjęła propozycję obniżenia liczby delegatów na krajowy zjazd.

TARGI BUDMA 2014. WYKŁAD PROFESORA RAINERA MAHLAMAKI
19.12.2013, 19:35:27

Rainer Mahlamaki, uznany i wielokrotnie nagradzany architekt, twórca projektu Muzeum Historii Żydów Polskich, będzie gościem specjalnym Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2014, które odbędą się w dniach 11-14 marca 2014 roku. Do Poznania przyjedzie na zaproszenie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, która poza objęciem patronatu honorowego nad całym wydarzeniem, jest również współorganizatorem projektu "Strada di Architettura", kierowanego do projektantów, na który składają się specjalna ścieżka zwiedzania, ciekawe wydarzenia i wykłady.

V Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
14.12.2013, 20:35:46

W dniach 6-7 grudnia odbył się V Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

Stanowisko IARP
06.12.2013, 16:50:24

Prezentujemy stanowisko IARP w sprawie założeń do projektu Kodeksu Urbanistyczno- Architektonicznego z dnia 18.09.2013 przesłane Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

13 listopada 2013 r.
17.11.2013, 23:15:08

Działania zmierzające do obrony statusu architekta były m.in. tematem obrad Rady Krajowej IARP podczas ostatniej sesji 13 listopada 2013. Omówiono sposób dotarcia z najważniejszymi informacjami do świadomości decydentów i społeczeństwa.

Zaproszenie na Krajowy Zjazd IARP
07.11.2013, 22:14:11

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszamy Panie i Panów Delegatów na V Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2013 r. (piątek i sobota) w Warszawie.

Stanowisko Konwentu Izby Architektów RP
22.10.2013, 21:28:33

Według logiki "budowanie dobra" to coś więcej niż niszczenie zła. Budowanie dobra to przywracanie harmonii w relacjach miedzy ludźmi, w otaczającej nas przestrzeni, także tej zawodowej. Na ostatnim Konwencie Przewodniczących Okręgowych Izb Architektów, 19 października 2013 roku w Kazimierzu nad Wisłą – w miejscu magicznym nie tylko dla architektów i dla architektury – zajęliśmy się naszymi relacjami z kolegami inżynierami i Izbą Inżynierów Budownictwa w świetle ich ostatniego dezyderatu o jednej izbie budowlanej.

Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem przyjętym na tym Konwencie.

Wojciech Gęsiak
Architekt IARP, Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Kazimierz Dolny 19.10.2013 r.

Architektura to sztuka kształtowania przestrzeni w aspekcie społecznym, kulturowym, estetycznym i funkcjonalnym. W kształtowanej przestrzeni architekt musi harmonijnie ułożyć relacje pomiędzy jednostką, rodziną, wspólnotą a społeczeństwem. Winien zrealizować wymagania, nawet marzenia klienta zdobywając jednocześnie akceptację otoczenia - by nie wywołać konfliktów, mogących zburzyć spokój społeczny. Klient zlecając architektowi zadanie projektowe ufa, że zlecił je profesjonaliście. Ufa, że architekt zrealizuje je w najlepszy z możliwych sposobów i, że wszystkie powyższe relacje zostaną harmonijnie ułożone.

Zaufanie klienta i odpowiedzialność architekta jest tak trudna do skodyfikowania, że do tej pory nie ujęto tego w ramy sztywnych przepisów. Zawód zaufania publicznego i wynikające z niego konsekwencje - są tego odzwierciedleniem.

Budownictwo to sztuka wznoszenia budynków i budowli w aspekcie materialnym, technicznym i ekonomicznym. Oba ważne zawody: architekta i inżyniera budownictwa wzajemnie się dopełniają, lecz nie są wymienne. Każde dzieło architektury jest budynkiem lub budowlą lecz nie każdy budynek czy budowla jest architekturą. Jest oczywistym, że żaden architekt nie zastąpi w pełni inżyniera budownictwa, tak jak żaden inżynier nie jest w stanie zastąpić architekta.

Ścieżki dostępu do obu  zawodów są diametralnie różne. W większości krajów architekturę studiuje się na akademiach i uniwersytetach, gdyż podkreśla  się wymiar  humanistyczny tego zawodu. Zakres studiów obejmuje historię architektury, sztuki i kultury materialnej, zajęcia z rzeźby, rysunku, malarstwa, projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Wspólne  dla obu kierunków studiów zagadnienia to: konstrukcja, instalacje i materiałoznawstwo budowlane. Powyższe potwierdza, nadzorowany przez Komisję Europejską, ujednolicony system kształcenia architektów w Europie.

Rolą tak wszechstronnie przygotowanego architekta jest koordynowanie procesu projektowego i inwestycyjnego w imieniu i dla dobra klienta.

Bezspornym interesem społecznym jest, by zawody: architekta i inżyniera budowlanego były jak najlepiej wykonywane pod profesjonalnym nadzorem. Odbywać to się może jedynie w ramach właściwych samorządów zawodowych.

fot. Waldemar Jasiewicz

Stanowisko Izby Architektów RP
04.10.2013, 19:48:14

Stanowisko Izby Architektów RP odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz dla teatru TR Warszawa wraz z infrastrukturą (numer ogłoszenia: 305761 ? 2013)

I popilotażowa edycja programu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni”
27.08.2013, 13:59:50

Izba Architektów RP ogłasza pierwszą, popilotażową edycję programu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni”, dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2013/2014

Uwaga! Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji zimowej 2013
02.07.2013, 20:27:00

W związku z koniecznością zmiany terminu V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP na dni 6/7 grudnia 2013 r., z przyczyn niezależnych od Krajowej Rady, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w sesji zimowej został przełożony z 6 grudnia br. na 29 listopada br.

Uroczysta gala z okazji zakończenia pilotażowej akcji programu edukacyjnego "Kształtowanie przestrzeni"
26.06.2013, 12:12:44

W dniu 12 czerwca br. w nowej siedzibie Izby Architektów RP, mieszczącej się przy ul. Stawki 2A w Warszawie, odbyła się uroczystość zakończenia pilotażowej akcji programu edukacyjnego dla szkół ponadpodstawowych "Kształtowanie przestrzeni".

Podsumowanie IX Sprawozdawczo Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
24.06.2013, 19:26:47

W dniach 14-15 czerwca odbył się IX Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

Zaproszenie na Krajowy Zjazd IARP
18.05.2013, 00:00:36

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszam Panie i Panów Delegatów na IX Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2013 r. (piątek i sobota) w Warszawie.

Wybrano generalnego wykonawcę nowej siedziby DSOIA RP
17.05.2013, 02:10:37

Informacja w sprawie generalnego wykonawstwa nowej siedziby DSOIA RP.

1  2  3  4  5