Izba Architektów - strona główna
Kondolencje
10.07.2018, 10:53:02

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej łączy się w bólu i składa kondolencje z powodu śmierci

Żony Elżbiety

Koledze architektowi
Mariuszowi Ścisło
Prezesowi Stowarzyszenia Architektów Polskich

Komunikat Prezes IARP
19.06.2018, 21:57:00

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Bardzo dziękuję za determinację, wsparcie i zaufanie, jakim obdarzyli mnie Delegaci i członkowie Izby Architektów RP, powierzając mi na IV Sprawozdawczo – Wyborczym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP mandat do pełnienia funkcji Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022. Mam nadzieję, że praca nowej KRIA RP przełoży się na nasz wspólny sukces.

Wybory, jakich dokonaliśmy wspólnie, decydując o tym, aby połączyć doświadczenie zawodowe i samorządowe architektów z młodością, entuzjazmem i energią pokolenia, które stało się członkami naszej izby w ostatnim 15 - leciu, sprzyja budowaniu wspólnej przyszłości naszej izby - otwartej, solidarnej, profesjonalnej i nowoczesnej.

Dziękując poprzedniej Radzie Krajowej IARP za duży wysiłek i wkład w rozwój naszego zawodu i samorządu, jestem przekonana, że mamy szansę na przywrócenie u wielu architektów poczucia sensu przynależności do Izby Architektów, jako gwarancji bezpieczeństwa wykonywania zawodu, abyśmy znowu uwierzyli w godność, piękno, sens i przesłanie naszego zawodu.
Wierzę, że cztery następne lata wypełnimy działaniami na rzecz dobrej i przyjaznej architektury, a Izba Architektów RP będzie Wsparciem i Wspólnotą wszystkich Architektów.

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady KIA RP

Informacja o składzie organów Krajowej Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022
19.06.2018, 21:54:37

IV Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbył się w dniach 15 i 16 czerwca 2018r. w Warszawie, dokonał wyboru nowych członków organów V kadencji IARP.

Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego dla młodzieży
11.06.2018, 18:59:04

Ogólnopolski program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni” oraz wieńczący każdy rok szkolny konkurs na stałe wpisał się w polski krajobraz edukacyjny. Jak co roku 8 czerwca poznajemy laureatów konkursu. W roku szkolnym 2017/18 tematem przewodnim pracy konkursowej  była „Księga dobrych praktyk architektonicznych dla naszej szkoły”. Podczas uroczystej Gali nagrodzono zwycięzców rywalizacji.

Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 15-16 czerwca 2018 r.
08.06.2018, 19:54:56

IV Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Izby Architektów RP wybierze Prezesa Krajowej Rady IARP, członków KR IARP oraz przewodniczących i członków organów krajowych na kadencję 2018-2022.

Stanowisko IARP w sprawie projektu ustawy o architektach i inżynierach budownictwa
08.06.2018, 19:40:30
POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
24.05.2018, 17:44:39

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ