Izba Architektów - strona główna
Zaproszenie na Krajowy Zjazd IARP
05.11.2014, 21:11:40

Do wszystkich Delegatów na VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP 5-6 grudnia 2014 r.

Wykaz aktów prawnych
05.11.2014, 21:00:29

Uwaga! Nowy wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji zimowej 2014, tj. w dniu 12 grudnia 2014 r. (stan prawny na dzień egzaminu)

Komunikat
28.10.2014, 21:30:50

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Krajowa Rada Izby Architektów RP prowadzi przekrojową weryfikację postanowień dokumentacji konkursowej na opracowanie koncepcji architektonicznych. W toku analizy postanowień Regulaminu Konkursu jednoetapowego pn. „Usługi – Opracowanie koncepcji urbanistyczno –architektonicznej budyn...

Uwaga! Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji zimowej
20.10.2014, 21:46:22

W związku z wejściem w życie z dniem 25 września 2014 r. nowego Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z uwagi na konieczność dostosowania Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego do przedmiotowego Rozporządzenia oraz w poczuciu obowiązku prawidłowego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego w sesji zimowej zostaje przesunięty na dzień 12 grudnia 2014 r.

Z utrudnienia, które wynikły z przyczyn niezależnych od Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, przepraszamy.

Informacja
20.10.2014, 21:41:15

W związku z wejściem w życie w dniu 25 września 2014 r. nowego Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej stanowi załącznik do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego i pojawi się niebawem na stronie internetowej. Aktualnie wykaz odbytej praktyki należy dokumentować zgodnie z załącznikiem nr 1 do przedmiotowego Rozporządzenia, który jest tożsamy ze sposobem dokumentowania przewidywanym w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego.

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dziennikustaw.gov.pl%2Fdu%2F2014%2F1278%2FD2014000127801.pdf&ei=agZBVOPmDM3e7AaRs4GYAw&usg=AFQjCNEFV3Pjb6_1B-ltgrsmiR0rIQZ_9A

Zawiadomienie o V Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe IARP
09.07.2014, 21:52:06

Szczegóły w załączniku.

Oświadczenie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IARP
09.07.2014, 00:52:55

Oświadczam, że nie mam nic wspólnego z konkursem na  "Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej przebudowy z rozbudową budynku administracyjnego Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej 15 wraz z zagospodarowaniem terenu", a zbieżność nazwiska jednego z członków Sądu Konkursowego z moim nazwiskiem jest przypadkowa.

Andrzej Pawlik
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej IARP

Wyniki konkursu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych "Nasza ulica i my"
08.07.2014, 21:50:53

Szczegóły w załączniku.

Sprostowanie

Zgodnie z uzyskaną w dniu 18 czerwca 2014 r., informacją otr...

Młodzież coraz chętniej uczy się architektury
26.06.2014, 01:51:35

Zakończyła się pierwsza edycja organizowanego przez Izbę Architektów RP programu edukacyjnego „Kształtowanie przestrzeni”. 

Informacja
20.06.2014, 06:37:22

W dniach 30-31 maja w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Architektów ul. Stawki 2 odbył się III Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Izby Architektów RP.
W ramach dwudniowych obrad zgromadzeni na zjeździe delegaci dokonali wyboru nowych władz krajowych samorządu architektów na najbliższą kadencję 2014-2018. Nowym Prezesem Izby Architektów RP został wybrany kol. architekt Ryszard Gruda z Gdańska.
Nowemu Prezesowi oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom wybranym do organów krajowych IARP serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz naszego samorządu zawodowego.
Pełna struktura osobowa nowych władz krajowych IARP dostępna jest w zakładce STRUKTURA IARP, podstrona - struktura.

Apel ws. wyborów do Parlamentu Europejskiego
20.05.2014, 21:51:09

Prezesi Samorządów Zaufania Publicznego zebrani na Plenarnym Posiedzeniu 7 maja 2014 roku w Warszawie apelują do członków Samorządów Zaufania Publicznego, skupiających przedstawicieli inteligencji polskiej, o aktywny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 roku celem wybrania na przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w Parlamencie Europejskim osób kompetentnych i niezależnych w myśleniu, które profesjonalnie, merytorycznie i godnie będą reprezentować interes Polski i jej obywateli.

30 kwietnia 2014 r.
07.05.2014, 09:37:00

W środę 30 kwietnia 2014 przed długim majowym weekendem odbyła się sesja Krajowej Rady IARP. Przedstawione zostały sprawozdania i projekty uchwał, które po zaakceptowaniu przez Radę zostaną wysłane do delegatów na Zjazd Krajowy.

Zaproszenie na III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
02.05.2014, 00:34:48

Do wszystkich Delegatów na III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP 30-31 maja 2014 r.

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszam Panie i Panów Delegatów na III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniach 30-31 maja 2014 r. (piątek i sobota) w Warszawie.

Wojciech Gęsiak, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 2014 - ogłoszenie konkursu dla młodzieży
20.03.2014, 12:11:26

Izba Architektów RP ogłasza konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, biorących udział w I Edycji Programu Edukacyjnego IARP p.n. "Kształtowanie przestrzeni" w roku szkolnym 2013/2014. Temat konkursu: "Nasza ulica i my".

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY IARP
19.03.2014, 23:23:22

Informujemy, że od 20 marca będzie można składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej na rok ubezpieczeniowy 2014/2015. Wniosek należy złożyć w nie później, niż do 14 kwietnia.

Debata
23.02.2014, 22:31:29

Izba Architektów RP oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają do udziału w debacie „Idea – finanse – technologie. Materialna i niematerialna wartość inwestycji w przestrzeni publicznej – jako zależność realizacji pomysłu architekta od możliwości ekonomicznych inwestora”, pomiędzy architektami, inwestorami oraz producentami materiałów budowlanych.

BUDMA 2014 - spotkanie z twórcą Domu Kereta
19.01.2014, 22:11:12

Jakub Szczęsny, twórca Domu Kereta, uznany polski architekt i współzałożyciel grupy projektowej Centrala, będzie gościem Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2014 (11-14 marca 2014).

Rozczarowanie "ustawą krajobrazową". Zjazdy będą mniej liczne.
21.12.2013, 13:12:50

Ustawa o ochronie krajobrazu, prezydencki projekt, który wzbudził wiele nadziei, pomija wiele ważnych zagadnień wkraczając równocześnie w pole zagwarantowane dla Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Po burzliwych obradach Krajowa Rada IARP przyjęła propozycję obniżenia liczby delegatów na krajowy zjazd.

TARGI BUDMA 2014. WYKŁAD PROFESORA RAINERA MAHLAMAKI
19.12.2013, 19:35:27

Rainer Mahlamaki, uznany i wielokrotnie nagradzany architekt, twórca projektu Muzeum Historii Żydów Polskich, będzie gościem specjalnym Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2014, które odbędą się w dniach 11-14 marca 2014 roku. Do Poznania przyjedzie na zaproszenie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, która poza objęciem patronatu honorowego nad całym wydarzeniem, jest również współorganizatorem projektu "Strada di Architettura", kierowanego do projektantów, na który składają się specjalna ścieżka zwiedzania, ciekawe wydarzenia i wykłady.

V Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
14.12.2013, 20:35:46

W dniach 6-7 grudnia odbył się V Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

1  2  3  4  5  6