Izba Architektów - strona główna
24 edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury - BUDMA 2015 w Poznaniu
23.03.2015, 20:59:31

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury trwały od 10 do 13 marca 2015 r., odwiedziło je ponad 50 tysięcy zwiedzających, swoje stoiska otworzyło około 1000 wystawców na prawie 60 000 m2 powierzchni. Wiele wydarzeń, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i Izbę Architektów RP, było adresowanych do architektów i projektantów, których na Targach pojawiło się ponad 5 tysięcy. Informacje o poszczególnych formach aktywności Izby Architektów na Targach Budma 2015.

Wykonanie pracy badawczej pt. "Informacje o mieszkalnictwie - wyniki monitoringu"
23.03.2015, 20:55:53

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie pracy badawczej dotyczącej monitoringu tendencji występujących w mieszkalnictwie w 2014 roku. Badanie jest realizowane cyklicznie od 1990 roku. 

Więcej na temat składania ofert na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

II edycja konkursu dla młodzieży - Edukacja młodzieży KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
20.03.2015, 17:51:27

Zbliża się termin ogłoszenia II edycji konkursu dla młodzieży. Nauczycieli prowadzących zajęcia według programu edukacyjnego Izby Architektów RP prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej IARP w zakładce Edukacja młodzieży KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI od 29 marca 2015 r.

Uwagi do Strategii Rozwoju Polski
18.03.2015, 10:09:13

Do 31 marca 2015 r. można zgłaszać uwagi do projektu "Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030". Dokument będzie jedną z rządowych strategii rozwoju, przygotowywaną w celu odpowiedzi na wyzwania specyficzne dla obszaru o charakterze ponadregionalnym.

MIiR pracuje nad ustawą o rewitalizacji
20.02.2015, 00:15:54

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad przygotowaniem ustawy o rewitalizacji oraz nad dwoma innymi dokumentami ważnymi dla miast w kontekście rewitalizacji. Są to: Narodowy Plan Rewitalizacji oraz Krajowa Polityka Miejska.
Jednym z najważniejszych elementów projektowanej ustawy o rewitalizacji będzie wskazanie nowych narzędzi, tj. Gminnego Programu Rewitalizacji jako podstawowego, kompleksowego  dokumentu na poziomie lokalnym oraz narzędzi dodatkowych: Specjalnej Strefy Rewitalizacji powoływanej na okres max. 10 lat, w której będzie można stosować szczególne instrumenty prawne oraz Miejscowego Planu Rewitalizacji, który stanowić ma szczególną postać miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Więcej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

GINB nie wydaje wiążących interpretacji prawa
09.02.2015, 18:32:15

Na początku listopada 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, min. Robert Dziwiński na spotkaniu z Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich podpisał "Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich". W dokumencie tym dwa paragrafy - 1 i 2 dotyczą wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa.

Poprawa warunków ubezpieczenia - dyskusja w Zespole ds. Ubezpieczeń OC
26.01.2015, 07:38:20

8 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 Zespół ds. Ubezpieczeń OC (grupa robocza) spotkał się z przedstawicielami Ubezpieczyciela. Na spotkaniu dyskutowano o rozszerzeniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz o nowych możliwościach ubezpieczenia dodatkowego. Przypominamy jakie zasady podstawowego Ubezpieczenia OC Architektów zawiera obecnie Umowa Generalna z PZU.