Izba Architektów - strona główna
Spotkanie Izb Architektów Grupy V4
23.04.2019, 21:13:11

W dniach 26 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się spotkanie Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - architektów Grupy V4.

Życzenia
18.04.2019, 19:15:52
1%
18.04.2019, 19:13:52

W związku z trwającym obecnie okresem dokonywania rozliczeń z tytułu otrzymywanych przychodów za rok 2018, który kończy się w dniu 30.04.2019 r., oraz z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, Krajowa Rada Izby Architektów RP przesyła sugestie dla potrzeb osób zrzeszonych w samorządzie zawodowym architektów, bądź członków ich najbliższych rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, m.in. osób chorych, potrzebujących intensywnego i długotrwałego leczenia lub innego wsparcia materialnego czy osób niepełnosprawnych, które są pod opieką organizacji pożytku publicznego. 

Ogłoszenie
15.04.2019, 11:11:58

W związku z przystąpieniem przez Izbą Architektów RP do prac związanych ze zmianą strony internetowej, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej modernizacji portalu czasopisma wydawanego przez Izbę Architektów RP - "Zawód:Architekt" - www.zawod-architekt.pl.

Informacja
15.04.2019, 11:07:19

W dniach 19 kwietnia i 2 maja br. biuro KRIA będzie nieczynne.

XXIX Mistrzostwa Polski Architektów w tenisie!
05.04.2019, 19:31:16

W dniach 7-9 czerwca 2019 roku, zapraszamy wszystkich zainteresowanych architektów na XXIX edycję Mistrzostw Polski Architektów w tenisie TENNIS ARCHI CUP 2019, która odbędzie się w Poznaniu na kortach: Kortowo Tennis Club ul. Kotowo 62 oraz TT Świerczewo-Nizinna 38 (obiekt pomocniczy).

Wznów ubezpieczenie OC zawodowe!
28.03.2019, 19:19:37

Większość architektów zdążyła już przywyknąć do tego, że w kwietniu muszą złożyć wniosek o obowiązkowe OC zawodowe.

I Forum Młodych Architektów IARP
28.03.2019, 19:13:59

W dniu 11 maja 2019 (sobota), w godzinach 11:00 – 15:00, w siedzibie IARP przy ul. Stawki 2A w Warszawie odbędzie się Forum Młodych Architektów IARP. 

Lista polskich norm dostępnych on-line
26.03.2019, 21:59:44

Lista 3396 norm (stan na dzień 2019-03-19) dostępnych on-line po zalogowaniu się do panelu członkowskiego https://extranet.iarp.pl.

Spotkanie IARP - SITP
21.03.2019, 21:55:01

W marcu 2019 w siedzibie IARP w Warszawie odbyło się spotkanie inicjujące wzajemną współpracę pomiędzy Izbą Architektów a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP). W wyniku tej współpracy ma między innymi zostać opracowany poradnik objaśniający przepisy dot. ochrony przeciwpożarowej. Praca architekta to nieustanne zmaganie się z zawiłością i trudnym czy wręcz niezrozumiałym dla każdego zapisem konkretnych przepisów. Zakres poradnika powinien obejmować wszystkie zagadnienia, które sprawiają problemy interpretacyjne. Krajowa Rada Izby Architektów zwraca się z prośbą do wszystkich członków Izby Architektów RP o nadsyłanie zgłoszeń konkretnych przepisów dot. ochrony p.pożarowej, jakich odczytywanie i stosowanie sprawia problemy i jakie winny zostać przedyskutowane i wyjaśnione.  

Baza Polskich Norm już dostępna bezpłatnie dla architektów IARP
11.03.2019, 09:50:40

Informujemy, że Krajowa Rada Izby Architektów zapewniła wszystkim członkom IARP elektroniczny dostęp do PN. Zakup dostępu do zbioru norm dedykowanych architektom został sfinansowany z budżetu KRIA.

Konkurs - Mapa Wrażeń
29.01.2019, 12:04:22

Zapraszamy do udziału wszystkich Uczniów w wieku 12-19 lat. Regulamin z załącznikami znajdziecie na stronie: https://www.warsztatarchitekta.pl/konkurs-mapa-wrazen

Informacja
29.01.2019, 09:21:12

24 stycznia br. Senat podjął uchwałę o przekazaniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane. Przypomnijmy, że chodzi o nowelizację, która zmierzać ma do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. K 39/15). W orzeczeniu tym sędziowie TK uznali, że zakres uprawnień budowlanych powinien zostać uregulowany w drodze aktu o randze ustawy, a nie jak dotychczas rozporządzenia. Uchwała wraz z projektem przyjętym przez Senat dostępna jest na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1194_2-2018/$file/8-020-1194_2-2018.pdf.  

28 stycznia br. projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane po pierwszym czytaniu w Senacie
24.01.2019, 19:33:15

23 stycznia br. senatorowie z Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Infrastruktury rozpatrzyli projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (druk nr 1060). Nowelizacja ta zmierzać ma do realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15). Projekt zakłada przeniesienie odpowiednich przepisów zakwes...

Informacja
31.12.2018, 10:41:22

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, na realizację zadania pn.: "Wydawanie czasopisma IARP pt. Zawód:Architekt oraz związanego z nim serwisu internetowego wraz z prowadzeniem związanych z tym spraw w zakresie organizacyjno-finansowym."