Izba Architektów - strona główna
Spotkanie IARP - SITP
21.03.2019, 21:55:01

W marcu 2019 w siedzibie IARP w Warszawie odbyło się spotkanie inicjujące wzajemną współpracę pomiędzy Izbą Architektów a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP). W wyniku tej współpracy ma między innymi zostać opracowany poradnik objaśniający przepisy dot. ochrony przeciwpożarowej. Praca architekta to nieustanne zmaganie się z zawiłością i trudnym czy wręcz niezrozumiałym dla każdego zapisem konkretnych przepisów. Zakres poradnika powinien obejmować wszystkie zagadnienia, które sprawiają problemy interpretacyjne. Krajowa Rada Izby Architektów zwraca się z prośbą do wszystkich członków Izby Architektów RP o nadsyłanie zgłoszeń konkretnych przepisów dot. ochrony p.pożarowej, jakich odczytywanie i stosowanie sprawia problemy i jakie winny zostać przedyskutowane i wyjaśnione.  

Baza Polskich Norm już dostępna bezpłatnie dla architektów IARP
11.03.2019, 09:50:40

Informujemy, że Krajowa Rada Izby Architektów zapewniła wszystkim członkom IARP elektroniczny dostęp do PN. Zakup dostępu do zbioru norm dedykowanych architektom został sfinansowany z budżetu KRIA.

Konkurs - Mapa Wrażeń
29.01.2019, 12:04:22

Zapraszamy do udziału wszystkich Uczniów w wieku 12-19 lat. Regulamin z załącznikami znajdziecie na stronie: https://www.warsztatarchitekta.pl/konkurs-mapa-wrazen

Informacja
29.01.2019, 09:21:12

24 stycznia br. Senat podjął uchwałę o przekazaniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane. Przypomnijmy, że chodzi o nowelizację, która zmierzać ma do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. K 39/15). W orzeczeniu tym sędziowie TK uznali, że zakres uprawnień budowlanych powinien zostać uregulowany w drodze aktu o randze ustawy, a nie jak dotychczas rozporządzenia. Uchwała wraz z projektem przyjętym przez Senat dostępna jest na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1194_2-2018/$file/8-020-1194_2-2018.pdf.  

28 stycznia br. projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane po pierwszym czytaniu w Senacie
24.01.2019, 19:33:15

23 stycznia br. senatorowie z Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Infrastruktury rozpatrzyli projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (druk nr 1060). Nowelizacja ta zmierzać ma do realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15). Projekt zakłada przeniesienie odpowiednich przepisów zakwes...

Informacja
31.12.2018, 10:41:22

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, na realizację zadania pn.: "Wydawanie czasopisma IARP pt. Zawód:Architekt oraz związanego z nim serwisu internetowego wraz z prowadzeniem związanych z tym spraw w zakresie organizacyjno-finansowym."

Informacja
20.12.2018, 09:54:54

W dniach: 24.12. oraz 27-28.12.2018 r. biuro KIA jest nieczynne.

Informacja
18.12.2018, 11:14:38

W dniu 15 grudnia w trakcie X Programowo - Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP, przyjęto stanowisko w sprawie procedowanych ustaw dot. architektów oraz inżynierów budownictwa

Konkurs: Szkice architektoniczne, czyli "Architektura przyjazna człowiekowi"
13.12.2018, 21:47:26

Rozpoczęła się piąta edycja ogólnopolskiego konkursu dla studentów architektury oraz uczniów liceów plastycznych i techników budowlanych, którego organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerem merytorycznym Izba Architektów RP.

ABA - Architecture Budma Award
13.12.2018, 21:40:13

Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Izba Architektów RP zapraszają do udziału w konkursie Architecture Budma Award.

Konkurs na stoisko IARP
13.12.2018, 21:31:34

Izba Architektów RP ogłasza konkurs na przygotowanie koncepcji projektowej stoiska targowego Izby. Trzy najlepsze projekty premiowane będą atrakcyjnymi nagrodami, ale to oczywiście zwycięski projekt będzie reprezentował Izbę podczas targów BUDMA!

Budma: Forum Designu i Architektury
13.12.2018, 21:14:42

Izba Architektów RP po raz kolejny występuje jako oficjalny patron honorowy  i uczestniczyć będzie w poznańskich targach BUDMA. Tak jak w poprzednich edycjach imprezy wskazywać będzie na naturę współpracy świata projektantów, przedsiębiorczości i nauki na rzecz architektury i jakości przestrzeni.

Konkurs Nagroda Prezesa IARP dla autora najlepszego artykułu
05.12.2018, 20:44:16

Już po raz piąty Prezes Izby Architektów RP wręczy „Nagrodę Prezesa IARP dla autorów za najlepszy opublikowany materiał w latach 2017-2018, związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury”. Organizatorem konkursu jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda wręczona zostanie podczas Targów BUDMA w Po...

Konwent Przewodniczących Izb Okręgowych Izby Architektów RP
05.12.2018, 11:16:24

Konwent Przewodniczących został powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Izby Architektów w 2002 roku, celem koordynacji działań rad okręgowych oraz pełnej wymiany informacji o prowadzonych pracach i podejmowanych decyzjach. Wprawdzie nie ma mocy uchwałodawczej, ale z czasem stał się agendą ważnych dla środowiska spraw, rozwiązań i wypracowanych w dysk...

Twórcy Filharmonii Szczecińskiej uhonorowani
27.11.2018, 16:13:16

W piątek, 23. listopada obyła się uroczystość wręczenia Honorowej Odznaki II stopnia Izby Architektów RP twórcom szczecińskiej Filharmonii. - Ta nagroda to dla nas zaszczyt – przyznał odbierając Odznakę Alberto Veiga, który później wygłosił otwarty wykład dla mieszkańców.