Izba Architektów - strona główna
MIiR pracuje nad ustawą o rewitalizacji
20.02.2015, 00:15:54

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad przygotowaniem ustawy o rewitalizacji oraz nad dwoma innymi dokumentami ważnymi dla miast w kontekście rewitalizacji. Są to: Narodowy Plan Rewitalizacji oraz Krajowa Polityka Miejska.
Jednym z najważniejszych elementów projektowanej ustawy o rewitalizacji będzie wskazanie nowych narzędzi, tj. Gminnego Programu Rewitalizacji jako podstawowego, kompleksowego  dokumentu na poziomie lokalnym oraz narzędzi dodatkowych: Specjalnej Strefy Rewitalizacji powoływanej na okres max. 10 lat, w której będzie można stosować szczególne instrumenty prawne oraz Miejscowego Planu Rewitalizacji, który stanowić ma szczególną postać miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Więcej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

GINB nie wydaje wiążących interpretacji prawa
09.02.2015, 18:32:15

Na początku listopada 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, min. Robert Dziwiński na spotkaniu z Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich podpisał "Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich". W dokumencie tym dwa paragrafy - 1 i 2 dotyczą wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa.

Międzynarodowa debata architektoniczna na targach BUDMA
05.02.2015, 21:10:23

Podczas najbliższych poznańskich targów BUDMA (10-13 marca 2015 r.), w ramach projektu Strada di Architettura - cyklu spotkań z najbardziej kreatywnym i wyróżniającym się unikatowym designem, a także niekwestionowanymi gwiazdami światowej architektury, odbędzie się międzynarodowa debata architektoniczna pt. „Wzajemne inspiracje”. Zaproszeni na nią architekci spróbują odpowiedzieć na pytania: czym inspirują się architekci, gdzie leży granica pomiędzy inspiracją a kopiowaniem oraz co oznacza międzynarodowy, kosmopolityczny wymiar architektury.

Ekologia konstruktywnie - konferencja we Wrocławiu
05.02.2015, 21:04:41

5 i 6 marca 2015 r. we Wrocławiu odbędzie się I Regionalna Konferencja realizowana w ramach projektu Ekologia konstruktywnie.
Projekt został objęty patronatem merytorycznym Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem pierwszej z cyklu trzech konferencji naukowych w ramach projektu Ekologia konstruktywnie będzie Planowanie Przyjaznego Miasta.

Poprawa warunków ubezpieczenia - dyskusja w Zespole ds. Ubezpieczeń OC
26.01.2015, 07:38:20

8 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 Zespół ds. Ubezpieczeń OC (grupa robocza) spotkał się z przedstawicielami Ubezpieczyciela. Na spotkaniu dyskutowano o rozszerzeniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz o nowych możliwościach ubezpieczenia dodatkowego. Przypominamy jakie zasady podstawowego Ubezpieczenia OC Architektów zawiera obecnie Umowa Generalna z PZU.

Nowelizacja Prawa budowlanego uchwalona przez Sejm RP
20.01.2015, 19:48:21

Sejm RP po długich obradach 15 stycznia 2015 uchwalił nowelizację Prawa budowlanego. Wśród nowych zapisów nowelizacji jest likwidacja obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę na niektóre obiekty. Obowiązek uzyskiwania pozwolenie na budowę pozostaje nadal w zapisach Prawa budowlanego, jednak nowe przepisy znoszą obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego, o ile te inwestycje nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Dla takich przedsięwzięć inwestycyjnych będzie wystarczało zgłoszenie budowy, do którego trzeba będzie dołączyć m.in. projekt budowlany. Organy będą miały 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. Jeżeli inwestor uzna, że uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę) domu jednorodzinnego jest dla niego korzystniejsze (czytaj: bezpieczniejsze) ustawa pozostawia taką możliwość.

Nowelizacja zmniejsza także wymogi w stosunku do projektu budowlanego. Już nie trzeba będzie dołączać do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.prawo_budowlane/147526/Poslowie-buduja--Po-zmianach-pozwolenia-dla-domu-tylko-od-sasiadow

Interpretacje prawne MIiR
19.01.2015, 12:56:59

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znajduje się biblioteka interpretacji przepisów ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w powiązaniu z innymi przepisami. Wydane przez ministerstwo interpretacje dostępne są pod linkiem:
http://www.mir.gov.pl/budownictwo/planowanie_lokalne_i_zagospodarowanie_przestrzenne/interpretacje_przepisow_prawa/strony/start.aspx