Izba Architektów - strona główna
VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
14.12.2014, 13:52:36

W dniach 6-7 odbył się VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

Konkurs dla studentów architektury
10.12.2014, 09:56:21

„Szkice architektoniczne” - Izba Architektów RP i Międzynarodowe Targi Poznańskie organizują konkurs dla studentów architektury

Wykaz aktów prawnych
04.12.2014, 01:09:48

Uwaga! Nowy wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji zimowej 2014, tj. w dniu 12 grudnia 2014 r. (stan prawny na dzień egzaminu)

Zaproszenie na Krajowy Zjazd IARP
05.11.2014, 21:11:40

Do wszystkich Delegatów na VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP 5-6 grudnia 2014 r.

Komunikat
28.10.2014, 21:30:50

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Krajowa Rada Izby Architektów RP prowadzi przekrojową weryfikację postanowień dokumentacji konkursowej na opracowanie koncepcji architektonicznych. W toku analizy postanowień Regulaminu Konkursu jednoetapowego pn. „Usługi – Opracowanie koncepcji urbanistyczno –architektonicznej budyn...

Uwaga! Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji zimowej
20.10.2014, 21:46:22

W związku z wejściem w życie z dniem 25 września 2014 r. nowego Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z uwagi na konieczność dostosowania Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego do przedmiotowego Rozporządzenia oraz w poczuciu obowiązku prawidłowego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego w sesji zimowej zostaje przesunięty na dzień 12 grudnia 2014 r.

Z utrudnienia, które wynikły z przyczyn niezależnych od Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, przepraszamy.

Informacja
20.10.2014, 21:41:15

W związku z wejściem w życie w dniu 25 września 2014 r. nowego Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej stanowi załącznik do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego i pojawi się niebawem na stronie internetowej. Aktualnie wykaz odbytej praktyki należy dokumentować zgodnie z załącznikiem nr 1 do przedmiotowego Rozporządzenia, który jest tożsamy ze sposobem dokumentowania przewidywanym w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego.

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dziennikustaw.gov.pl%2Fdu%2F2014%2F1278%2FD2014000127801.pdf&ei=agZBVOPmDM3e7AaRs4GYAw&usg=AFQjCNEFV3Pjb6_1B-ltgrsmiR0rIQZ_9A

V Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
27.08.2014, 12:53:42

W dniu 1 sierpnia odbył się V Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

Zawiadomienie o V Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe IARP
09.07.2014, 21:52:06

Szczegóły w załączniku.

Oświadczenie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IARP
09.07.2014, 00:52:55

Oświadczam, że nie mam nic wspólnego z konkursem na  "Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej przebudowy z rozbudową budynku administracyjnego Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej 15 wraz z zagospodarowaniem terenu", a zbieżność nazwiska jednego z członków Sądu Konkursowego z moim nazwiskiem jest przypadkowa.

Andrzej Pawlik
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej IARP

Wyniki konkursu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych "Nasza ulica i my"
08.07.2014, 21:50:53

Szczegóły w załączniku.

Sprostowanie

Zgodnie z uzyskaną w dniu 18 czerwca 2014 r., informacją otr...

Młodzież coraz chętniej uczy się architektury
26.06.2014, 01:51:35

Zakończyła się pierwsza edycja organizowanego przez Izbę Architektów RP programu edukacyjnego „Kształtowanie przestrzeni”. 

Informacja
20.06.2014, 06:37:22

W dniach 30-31 maja w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Architektów ul. Stawki 2 odbył się III Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Izby Architektów RP.
W ramach dwudniowych obrad zgromadzeni na zjeździe delegaci dokonali wyboru nowych władz krajowych samorządu architektów na najbliższą kadencję 2014-2018. Nowym Prezesem Izby Architektów RP został wybrany kol. architekt Ryszard Gruda z Gdańska.
Nowemu Prezesowi oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom wybranym do organów krajowych IARP serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz naszego samorządu zawodowego.
Pełna struktura osobowa nowych władz krajowych IARP dostępna jest w zakładce STRUKTURA IARP, podstrona - struktura.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów RP była firma PZU SA.

Apel ws. wyborów do Parlamentu Europejskiego
20.05.2014, 21:51:09

Prezesi Samorządów Zaufania Publicznego zebrani na Plenarnym Posiedzeniu 7 maja 2014 roku w Warszawie apelują do członków Samorządów Zaufania Publicznego, skupiających przedstawicieli inteligencji polskiej, o aktywny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 roku celem wybrania na przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w Parlamencie Europejskim osób kompetentnych i niezależnych w myśleniu, które profesjonalnie, merytorycznie i godnie będą reprezentować interes Polski i jej obywateli.

30 kwietnia 2014 r.
07.05.2014, 09:37:00

W środę 30 kwietnia 2014 przed długim majowym weekendem odbyła się sesja Krajowej Rady IARP. Przedstawione zostały sprawozdania i projekty uchwał, które po zaakceptowaniu przez Radę zostaną wysłane do delegatów na Zjazd Krajowy.

Zaproszenie na III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
02.05.2014, 00:34:48

Do wszystkich Delegatów na III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP 30-31 maja 2014 r.

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszam Panie i Panów Delegatów na III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniach 30-31 maja 2014 r. (piątek i sobota) w Warszawie.

Wojciech Gęsiak, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 2014 - ogłoszenie konkursu dla młodzieży
20.03.2014, 12:11:26

Izba Architektów RP ogłasza konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, biorących udział w I Edycji Programu Edukacyjnego IARP p.n. "Kształtowanie przestrzeni" w roku szkolnym 2013/2014. Temat konkursu: "Nasza ulica i my".

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY IARP
19.03.2014, 23:23:22

Informujemy, że od 20 marca będzie można składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej na rok ubezpieczeniowy 2014/2015. Wniosek należy złożyć w nie później, niż do 14 kwietnia.

Debata
23.02.2014, 22:31:29

Izba Architektów RP oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają do udziału w debacie „Idea – finanse – technologie. Materialna i niematerialna wartość inwestycji w przestrzeni publicznej – jako zależność realizacji pomysłu architekta od możliwości ekonomicznych inwestora”, pomiędzy architektami, inwestorami oraz producentami materiałów budowlanych.

BUDMA 2014 - spotkanie z twórcą Domu Kereta
19.01.2014, 22:11:12

Jakub Szczęsny, twórca Domu Kereta, uznany polski architekt i współzałożyciel grupy projektowej Centrala, będzie gościem Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2014 (11-14 marca 2014).

1  2  3  4  5  6