Izba Architektów - strona główna
badania Komisji Europejskiej dotyczące automatyzacji cyfrowej w usługach profesjonalnych
14.08.2020, 10:39:46

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przesłało prośbę o wzięcie udziału w badaniach  opublikowanych przez Komisję Europejską dotyczącego  automatyzacji cyfrowej w usługach profesjonalnych architektów, inżynierów, prawników i księgowych.

Zapraszamy do ankiety

więcej

Komunikat KKK IARP ws. "Wytycznych Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności arch...
28.07.2020, 13:48:55

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP uzgodniła z Głównym Inspektorem Sanitarnym "Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzami...

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości
09.07.2020, 10:01:29

W załączniku znajduje się aktualny wykaz aktów prawnych do zaplanowanego na dzień 11 września br. egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Stanowisko Prezydium KRIA ws zasad współpracy architektów i studentów wydziałów architektury w okresie stanu epidemicznego
02.07.2020, 10:37:53

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy architekci członkowie IARP

W związku z rozpoczynającym się okresem studenckich ...

1 lipca 2020 - Światowy Dzień Architektury.
01.07.2020, 14:06:23

Czas i przestrzeń to podstawowe poję­cia w filozofii i fizyce. Na czas wpływu nie mamy, ale na nasze otoczenie - już tak.

Winston Churchill powiedział:

"Najpierw my kształtujemy budynki, a później one kształtują nas".

To, jak jest ukształtowana przestrzeń, która nas otacza - wpływa na nasze życie. Choć większość ludzi nie ...

Uwagi IARP do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
20.06.2020, 16:30:44

4 czerwca br. roku na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Izba Architektów RP została zaproszona do konsultacji tego projektu. Konsultacje trwały od 5-18 czerwca. W wyniku wewnętrznych konsultacji i prac nad tym projek...

UWAGA! KOMUNIKAT z dnia 18 czerwca 2020 KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IARP W SPRAWIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ
26.06.2020, 11:27:56

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP informuje, że na jednej ze stron internetowych pojawiły się fałszywe informacje o możliwości odpłatnego dostępu do bazy pytań przygotowanych na egzamin na uprawnienia budowlane, który ma się odbyć we wrześniu 2020 r. Portal wskazał, że pytania te zostały przygotowane przez Izbę Archite...

XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.
11.06.2020, 13:11:23

W dniach 5-8 czerwca 2020 r. odbywał się XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. 

Decyzją Zjazdu Krajowego:

  1. Przyjęto spraw...
Półmetek - INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI v. 1/2 2018-2020
04.06.2020, 14:55:33

Koleżanki, Koledzy,

w czerwcu br. mijają 2 lata od wyboru obecnej Krajowej Rady IARP. Ponieważ traktujemy naszą pracę na rzecz środowiska architektów jako służbę publiczną, jesteśmy Wam winni podsumowanie tego, co udało nam się zrobić w tym czasie.

Wyniki VII Edycji konkursu Programu Kształtowanie Przestrzeni
02.06.2020, 14:04:46
Wyniki VII Edycji konkursu Programu Kształtowanie Przestrzeni Eko Przestrzeń Eko pomosł Eko ja, współorganizowanego przez IARP i Fundację Promocji Architektury SARP
Zarządzenia Prezes IARP nr 5/2020
31.05.2020, 22:12:22

Zarządzenie nr 5/2020 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zniesienia lub zmiany niektórych działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Izbie Architektów RP, wprowadzonych w życie Zarządzeniem nr 1/2020 ...

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 875)
18.05.2020, 18:14:07

W dniu 15 maja 2020 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 875). Na mocy ustawy bieg terminów przewidzianych więcej

Zawiadomienie zwołaniu XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP,
07.05.2020, 10:21:16

Do wszystkich Delegatów

na XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

5-8 c...

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IARP
30.04.2020, 15:00:54

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu zagrożenia epidemicznego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP wyznacza nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na dzień 11 września 2020 r., o godzinie 10.00 - część  pisemna egz...

Dostępność do materiałów on-line
28.04.2020, 11:14:37

Informujemy, że w trosce o minimalizowanie uciążliwości pracy architektów IARP w okresie epidemii przyspieszyliśmy udostępnianie on - line przygotowanych materiałów szkoleniowych.

Znajdują się one w Warsztacie Architekta od linkiem: więcej