Izba Architektów - strona główna
Wyniki VII Edycji konkursu Programu Kształtowanie Przestrzeni
02.06.2020, 14:04:46
Wyniki VII Edycji konkursu Programu Kształtowanie Przestrzeni Eko Przestrzeń Eko pomosł Eko ja, współorganizowanego przez IARP i Fundację Promocji Architektury SARP
Zarządzenia Prezes IARP nr 5/2020
31.05.2020, 22:12:22

Zarządzenie nr 5/2020 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zniesienia lub zmiany niektórych działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Izbie Architektów RP, wprowadzonych w życie Zarządzeniem nr 1/2020 ...

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 875)
18.05.2020, 18:14:07

W dniu 15 maja 2020 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 875). Na mocy ustawy bieg terminów przewidzianych więcej

Zawiadomienie zwołaniu XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP,
07.05.2020, 10:21:16

Do wszystkich Delegatów

na XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

5-8 c...

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IARP
30.04.2020, 15:00:54

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu zagrożenia epidemicznego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP wyznacza nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na dzień 11 września 2020 r., o godzinie 10.00 - część  pisemna egz...

Dostępność do materiałów on-line
28.04.2020, 11:14:37

Informujemy, że w trosce o minimalizowanie uciążliwości pracy architektów IARP w okresie epidemii przyspieszyliśmy udostępnianie on - line przygotowanych materiałów szkoleniowych.

Znajdują się one w Warsztacie Architekta od linkiem: więcej

Instrukcja Tarcza antykryzysowa 2.0
24.04.2020, 16:08:22

Najistotniejsze zmiany dotyczące wykonywania zawodu architekta wprowadzone na mocy:

  • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0.), oraz
  • więcej
Podziękowania dla środowiska lekarzy
22.04.2020, 09:37:56

Pismo KRIA skierowane do prof. dr hab. med. Andrzej Matyja Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej z prośbą o przyjęcie podziękowań za trud, poświęcenie i profesjonalizm, jakie okazuje środowisko lekarzy w walce z pandemią koronawirusa COVID-19, oraz nadesłane podziękowania za słowa uznania i wsparcia dla wszystkich lekarzy.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
21.04.2020, 12:51:32

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
22.04.2020, 09:33:00

W dniu 19 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 697). Jednocześnie uchylono rozporządzenie z dnia 10 kwietnia br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów...

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców
17.04.2020, 11:27:09

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców udostępniony przez Polską Fundację Rozwoju (wersja 2.4 z 15 kwietnia 2020)

Regulacja prawne wynikające z tzw. "tarczy antykryzysowej"
15.04.2020, 12:33:23

Analiza najistotniejszych regulacji prawnych wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej, z perspektywy wykonywania zawodu architekta. Opracowanie przygotowane w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

Życzenia
10.04.2020, 09:08:53

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy architekci
Święta Wielkanocne to czas nadziei i wiary w odrodzenie. 

Tegoroczne Święta przychodzi nam spędzić w szczególnych warunkach ogólnoświatowej pandemii, która przysłoniła horyzont i zasnuła niebo ciemnymi chmurami kryzysu, osamotnienia, niepewności i bezsilności.

W te szczególne, trudne dla nas wszystkich Święta, Krajowa Rada Izby Architektów RP składa wszystkim członkom samorządu, ich rodzinom i bliskim, życzenia zdrowia, wytrwałości, spokoju i ciepła. Niech ten czas przyniesie odpoczynek od codziennych, jakże innych niż zwykle, trosk i zmartwień, a także natchnie nadzieją i optymizmem, którego teraz szczególnie potrzebujemy. 

Składamy również szczególne życzenia.

Życzenia Solidarności: rodzinnej, zawodowej, społecznej. 

Bądźmy solidarni społecznie, przestrzegajmy zaleceń i obostrzeń czasu pandemii. Maseczki i rękawiczki niech będą  objawem troski i podstawowym środkiem ochrony naszych bliźnich. Zachowywanie zasad etyki zawodowej w naszych wewnętrznych i zewnętrznych relacjach chroni nas architektów i nasz zawód przed chaosem i deprecjacją naszej pracy na społecznym rynku gospodarki.

Życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom wytrwałości, empatii dla bliskich i otoczenia, a przede wszystkim zdrowia. 

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP, Prezes KRIA

Wykonywanie zawodu architekta w warunkach pandemii
08.04.2020, 09:41:24

Niezależnie czy jesteśmy pracodawcami, pracownikami czy prowadzimy samodzielną działalność gospodarczą, większość czynności związanych z zawodem architekta w sytuacji stanu epidemicznego możemy realizować pozostając w domu lub pracowni. 

Ubezpieczenie OC zawodowe architekta
01.04.2020, 10:17:52

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.

Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.

Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.