Izba Architektów - strona główna
Konkurs dla młodzieży - program edukacyjny IARP Kształtowanie przestrzeni
23.05.2015, 20:42:38

30 kwietnia zakończyło się zbieranie zgłoszeń do uczestnictwa w konkursie dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematem pracy konkursowej jest Miejsce spotkań - dzieci, młodzież, dorośli, osoby w podeszłym wieku - razem czy osobno. Do konkursu zgłosiło się 30 zespołów. Pełna lista zgłoszonych szkół w zakładce Edukacja młodzieży Kształtowanie przestrzeni

Ustawa krajobrazowa zacznie działać 16 sierpnia 2015 r.
21.05.2015, 11:55:31

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał długo oczekiwaną ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu zwaną "ustawą krajobrazową".

Niezgodność rozporządzenia z obowiązującymi ustawami - Krajowa Rada IARP za złożeniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
04.05.2015, 14:15:24

Krajowa Rada Izby Architektów RP upoważniła Prezydium Krajowej Rady IARP do podjęcia decyzji w sprawie złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa dotyczy stwierdzenia niezgodności paragrafu 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju ddz dn. 11 września 2014 r. z artykułem 14 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, a także z artykułem 5 ust. 1 i 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
Dokument w formacie .pdf, 663 KB Upoważnienie w sprawie wniosku do TK » (format .pdf, 663 KB)

Ustawa o ochronie krajobrazu przegłosowana przez Sejm RP z poprawkami Senatu
04.05.2015, 10:30:09

W Sejmie zdecydowano, że ustawa zdefiniuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego, krajobrazu priorytetowego. Nałoży m.in. obowiązek sporządzania audytu krajobrazowego przez samorząd wojewódzki. W audycie mają być zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych. Dla tych obszarów sejmik województwa uzyska możliwość ustalania norm dotyczących kształtu budynków, ich wysokości, stosowania materiałów miejscowych lub nawiązań do tradycyjnej architektury.

Ustawa krajobrazowa została poprawiona w Senacie
24.04.2015, 21:58:41

Najważniejsze poprawki to przywrócenie, znacznie wyższych od grzywien, kar administracyjnych (dla 100 m2 do 27 tys. zł miesięcznie). Będą je płacić umieszczający reklamy. Jeżeli nie uda się ich ustalić (bo nierzadko są to firmy powoływane dla celów fikcyjnych, zmieniające nazwy i adresy), wtedy zapłacą właściciele nieruchomości, na której wisi nielegalna reklama. Do tej pory nie byli oni karani.

Zgłaszania uwag do projektów ustaw
24.04.2015, 21:55:57

Projekty ustaw Prawo zamówień publicznych i ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, zostały skierowane do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz upublicznione na stronach Urzędu Zamówień Publicznych i Rządowego Centrum Legislacji wraz z uzasadnieniami, oceną skutków regulacji i załącznikami, opinią Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tabelami zgodności i pismami przewodnimi.

Laureaci konkursu "Zabytek Zadbany"
24.04.2015, 21:50:44

Szpital Świętej Trójcy w Broniszowie, zabytkowe domy na murze miejskim w Dobrym Mieście, zespół kopalni „Julia” w Wałbrzychu, Willa Okszy w Zakopanem oraz dawne magazyny zakładów włókienniczych K. W. Scheiblera w Łodzi - to laureaci konkursu "Zabytek Zadbany". Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski wręczył nagrody 21 kwietnia br. w Białymstoku, podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego